Ghidul va avea caracter orientativ, în sprijinul raportărilor anuale ale întreprinderilor sociale şi întreprinderilor sociale de inserţie. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii şi se află în dezbatere publică până pe 25 martie. 

Ghidul este promovat în aplicarea HG nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Sunt prezentaţi indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi de impact din economia socială, cuprinzând definiţia şi modul de calcul al indicatorilor. Astfel, ghidul se doreşte a fi un instrument destinat tuturor celor implicaţi în definirea, implementarea şi evaluarea politicilor de economie socială: experţi din ministere, departamente şi agenţii specializate, structuri ale economiei sociale, care folosesc indicatorii pentru a determina evoluţia şi nivelul de performanţă a întreprinderilor sociale şi întreprinderilor sociale de inserţie. 

Categorii de indicatori

Indicatori de rezultat permit măsurarea beneficiului real al rezultatelor imediate asupra grupului ţintă, vizează efectele obţinute şi furnizează informaţii asupra schimbărilor produse.

Relevantă pentru această categorie de indicatori este rata de inserţie care determină gradul de inserţie socioprofesională a persoanelor din grupul vulnerabil, precum şi eficienţa procesului de tranziţie de la măsurile de acompaniament la integrarea în muncă.

Indicatorul se calculează ca raport procentual între numărul de angajaţi din grupul vulnerabil, reprezentând ieşiri pozitive în anul de raportat, şi numărul total de angajaţi din grupul vulnerabil în anul de raportat.

Ieşirile pozitive constituie rezultatul pozitiv al aplicării măsurilor de acompaniament ce reprezintă încadrarea în muncă la un alt angajator indiferent de tipul de contract de muncă, reluarea procesului de educaţie pentru persoanele care nu au finalizate studiile obligatorii, includerea într-o formă de învaţământ superior, liceal, postliceal sau cuprinderea într-o formă de pregătire profesională a adulţilor, desfășurarea unei activități private. 

Indicatorii de realizare imediată/output reprezintă modalitatea de măsurare a efectelor, beneficiilor şi avantajelor imediate şi directe asupra grupului vulnerabil implicat în activitatea întreprinderilor sociale de inserţie. Se măsoară, astfel, evoluţia numărului mediu de angajaţi/angajaţi din grupul vulnerabil în întreprinderi sociale şi întreprinderi sociale de inserţie.

Indicatorii relevanţi din această categorie sunt:

1. Modificarea procentuală a numărului total de angajaţi în întreprinderile sociale şi întreprinderilor sociale de inserţie în anul de raportat în comparaţie cu anul anterior, indicator de realizare imediată/output care măsoară evoluţia numărului mediu de angajaţi în întreprinderile sociale şi în întreprinderile sociale de inserţie.

2. Modificarea procentuală a numărului total de angajaţi din grupul vulnerabil în întreprinderile sociale de inserţie în anul de raportat în comparaţie cu anul anterior, indicator care măsoară evoluţia numărului mediu de angajaţi din grupul vulnerabil în întreprinderile sociale de inserţie.

În cazul întreprinderilor sociale de inserţie evoluţia numărului mediu de angajaţi din grupul vulnerabil este strâns legată de evoluţia numărului mediu de angajaţi, având în vedere obligaţia potrivit ca întreprinderile sociale de inserţie să aibă angajaţi din grupul vulnerabil cel puţin 30% din numărul total al angajaţilor. Astfel, acest indicator permite monitorizarea creşterii sau scăderii numărului mediu de angajați din grupul vulnerabil în întreprinderile sociale de inserţie faţă de anul precedent. 

Indicatori de impact care furnizează informaţii despre ansamblul beneficiilor apărute, pe termen lung, după aplicarea măsurilor întreprinse.

Relevantă este rentabilitatea socială, indicator care măsoară capacitatea întreprinderii de a obţine profit astfel încât 90% din acesta să susţină costurile privind activitatea economică şi socială a întreprinderilor sociale în decurs de un an.

Acest indicator măsoară impactul social prin reinvestirea procentului de 90% din totalul profitului obţinut în anul de raportat. 

Indicatorii propuşi oferă o imagine a situaţiei activităţii întreprinderilor sociale şi întreprinderilor sociale de inserţie, a contribuţiei acestora la reducerea marginalizării sociale şi a creşterii incluziunii persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa forţei de muncă. Urmărirea acestora în timp, poate contribui la analiza evoluţiei domeniului economiei sociale şi la îmbunătăţirea politicilor publice în domeniu – după cum se precizează în proiectul ghidului orientativ.

Ai nevoie de Legea nr. 219/2015 privind economia socială? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here