Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un ghid oficial cu explicaţii referitoare la modalităţile de efectuare a plăţilor către instituţie. Potrivit ghidului, contribuabilii își pot îndeplini obligațiile de plată reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat On-line, cu cardul, prin intermediul Spațiului Privat Virtual sau al platformei Ghiseul.ro.

Datele de logare pentru Ghiseul.ro se obțin on-line, accesând secțiunea „SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagină www.ghiseul.ro și parcurgând următorele etape: „Verificare CNP – Validare card – Trimitere e-mail cu datele de logare”

Aşadar, potrivit ANAF, Persoanele fizice au posibilitatea de a efectua plăți prin următorele metode:

  • cu cardul bancar, la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal (adresa din actul de identitate: buletin/carte de identitate, permis de ședere pe teritoriul României, număr de înregistrare fiscală)
  • prin virament bancar

Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul AgențieiNaționale de Administrare Fiscală, însecțiunea Asistență contribuabili – Codurile IBAN

Model de completare În secțiunea „Beneficiar”, câmpul „Cod de identificare fiscală” se completează CNPul / CIF-ul / CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata, iar în cazul punctelor de lucru cu minim 5 angajați pentru care există obligația plății impozitului pe veniturile din salarii, CUI-ul punctului de lucru.

Ordinul de plată poate fi completat și cu ajutorul aplicației OPFV de pe site-ul ANAF, secțiunea „Programe utile”. Pentru efectuarea plăților, pot fi utilizate și serviciile e-banking.

  • prin ordin de plată multiplu electronic (OPME)

Poate fi utilizat de către instituţiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităţilor publice şi de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice pentru efectuarea de plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea proprie.

Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi obținut astfel:

– prin descărcare de pe site-ul Ministerului Finanţelor, Sistemul naţional de raportare Forexebug – Informaţii publice – Formulare;

– de la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului.

Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează şi se depune on-line prin Sistemul naţional de raportare Forexebug de către instituţiile publice şi, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declaraţii» de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice. Recipisele aferente depunerii şi validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spaţiul privat virtual (SPV), secţiunea Mesaje.

  • cu numerar, la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal (adresa unde locuiesc efectiv, sediul activității, sediul social)
  • cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale

Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în secțiunea Asistență contribuabili – Codurile IBAN Mandatul poștal se completează în secțiunea „Destinatar”, câmpul „C.I.F./C.U.I.” cu CNPul/ CIF-ul/ CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata.

Numărul de evidență a plății se regăsește pe:

– decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală;

– decizia de amânare la plată a obligațiilor fiscale;

sau poate fi obținut prin:

– accesarea programului de asistență de pe site-ul ANAF, secțiunea „Programe utile”;

– solicitarea la organul fiscal competent.

Ghidul poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here