Legea nr. 225/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale este în vigoare de la 24 iulie 2022. 

Potrivit modificărilor aduse, în cazul în care părţile contractante convin, pentru contractele aflate în execuţie, autoritatea/entitatea contractantă solicită constituirea unei noi garanţii de bună execuţie astfel:

a) pentru produsele/serviciile/lucrările executate – minimum 30% din valoarea garanţiei iniţiale aferente acestora, cu condiţia ca acestea să fie certificate de către dirigintele de şantier şi/sau inginerul/supervizorul/consultantul, după caz, şi aprobate de autoritatea/entitatea contractantă, iar în cazul contractelor de lucrări, riscul pentru vicii ascunse să fie minim;

b) pentru produsele/serviciile/lucrările rămase de furnizat/prestat/executat – 100% din valoarea garanţiei iniţiale aferente acestora.

În cazul în care părţile contractante convin, instrumentele de garantare constituite sub forma asigurărilor de garanţii pot avea forma juridică de contract de coasigurare în sensul prevederilor art. 2.239 din Codul civil sau de coasigurare comunitară în sensul prevederilor art. 125 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

Prin actul normativ aprobat de Guvern, este prelungit termenul de valabilitate a poliţelor de asigurare împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri de deschidere a procedurii de faliment, de la 90 la 150 de zile de la data pronunţării hotărârilor. Este vorba despre contractele de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 – garanţii, prevăzută în anexa nr. 1, Secţiunea A din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

Acest lucru este necesar având în vedere contextul generat în piaţa asigurărilor ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare, urmată de deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăţi de profit cu cotă de piaţă ridicată pe segmentul asigurărilor, ce deţine în portofoliu poliţe de asigurare în valoare de aproximativ 6 miliarde de lei, aferente contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale.

Prin această prelungire de termen – de la 90 de zile la 150 de zile de la data pronunţării hotărârilor – antreprenorii vor beneficia de o perioadă de timp suplimentară de 60 de zile pentru identificarea şi constituirea unor noi garanţii.

Acest fapt va contribui şi la reducerea riscului blocării unor proiecte majore de investiţii finanţate din fonduri europene.

Decizia luată reprezintă o soluţie la problemele legate de constituirea unor noi garanţii de bună execuţie în cadrul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale aflate în derulare, în contextul în care doar în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 contractele care ar fi putut fi afectate de această situaţie totalizează sume de peste 2,9 miliarde de euro.

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2022 a fost prelungit termenul de valabilitate a poliţelor de asigurare împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri de deschidere a procedurii de faliment, de la 90 la 150 de zile de la data pronunţării hotărârilor. Este vorba despre contractele de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 – garanţii, prevăzută în anexa nr. 1, Secţiunea A din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

Acest lucru este necesar având în vedere contextul generat în piaţa asigurărilor ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare, urmată de deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăţi de profit cu cotă de piaţă ridicată pe segmentul asigurărilor, ce deţine în portofoliu poliţe de asigurare în valoare de aproximativ 6 miliarde de lei, aferente contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale.

Prin această prelungire de termen – de la 90 de zile la 150 de zile de la data pronunţării hotărârilor – antreprenorii vor beneficia de o perioadă de timp suplimentară de 60 de zile pentru identificarea şi constituirea unor noi garanţii.

Acest fapt va contribui şi la reducerea riscului blocării unor proiecte majore de investiţii finanţate din fonduri europene.

Decizia luată reprezintă o soluţie la problemele legate de constituirea unor noi garanţii de bună execuţie în cadrul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale aflate în derulare, în contextul în care doar în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 contractele care ar fi putut fi afectate de această situaţie totalizează sume de peste 2,9 miliarde de euro.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here