O recentă hotărâre de guvern stabileşte unde se depune garanţia de bună execuţie constituită prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

H.G. nr.1045/2011, publicată în Monitorul oficial nr.757 din 27 octombrie a.c., modifică art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Prin Nota de fundamentare redactată de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de iniţiator al actului normativ, se arată că, în forma anterioară, acest articol prevedea obligaţia contractantului de a deschide un cont, la dispoziţia organelor contractante, la o bancă agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin asupra garanţiei de bună execuţie constituită prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

Scopul actului normativ semnalat este acela de a pune de acord prevederile art.90 (alin.3) din H.G. nr.925/2006 cu prevederile art. 5 alin.(10) şi alin.(15), precum şi ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, privind formarea şi utilizarea resurselor utilizate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare, la care se stipulează că sumele datorate de instituţiile publice operatorilor economici, inclusiv cele datorate de operatorii economici beneficiari de subvenţii sau transferuri altor operatori economici, se achită în conturile beneficiarilor deschise la trezoreria statului.

Având în vedere că reţinerile succesive cu care se alimentează contul deschis pe numele contractantului la dispoziţia autorităţii contractante reprezintă în fapt achitarea parţială a unor facturi, rezultă că sumele respective se încadrează în categoria plăţilor dispuse de autorităţi publice sau de operatori economici cu capital majoritar de stat pentru bunuri achiziţionate, servicii prestate sau lucrări executate, plăţi care – potrivit O.U.G. nr.146/2002 – se efectuează în conturi ale operatorilor economici beneficiari, deschise la unităţile trezoreriei statului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here