Hotărârea nr. 657/2022 privind aprobarea conţinutului şi a metodologiei de colectare şi raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile este în vigoare de la 19 mai 2022.

Aceasta prevede că furnizorii de servicii medicale, inclusiv laboratoarele, din sistemul public şi privat, precum şi cei din reţeaua sanitară aparţinând altor ministere, inclusiv cei din unităţile de asistenţă socială, indiferent de forma de organizare, au obligaţia de a raporta bolile transmisibile potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Raportarea bolilor transmisibile nu este obligatorie în cazul personalului implicat în asigurarea şi menţinerea capacităţii operaţionale a structurilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi al personalului din cadrul instituţiilor cu reţele sanitare proprii care desfăşoară misiuni la frontieră sau în afara graniţelor ţării.

În vederea implementării sistemului de raportare, a circuitului informaţional, precum şi a sistemului de alertă precoce şi de reacţie privind prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, instituit prin Decizia nr. 1.082/2013/UE se aprobă fişa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă. 

Registrul unic de boli transmisibile (RUBT), parte a sistemului informaţional şi informatic integrat pentru managementul sănătăţii publice, se află în proprietatea şi administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, denumit în continuare CNSCBT, coordonatorul tehnic naţional al Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare.

În RUBT are acces personalul desemnat de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti (DSP), precum şi cel din INSP.

Pentru bolile transmisibile prevăzute în fişa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă, după emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat, furnizorii de servicii medicale, inclusiv cei din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi cei din unităţile de asistenţă socială în cadrul cărora se acordă şi asistenţă medicală, au obligaţia să completeze fişa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă, care se înaintează DSP, în termen de maximum 5 zile de la data depistării/confirmării, prin fax, e-mail, curier rapid sau prin poştă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here