Ordinul nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 07 iulie 2021 şi va intra în vigoare de la 01 ianuarie 2022.

Prezentul act normativ aprobă Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale

Compensația prevăzută în contractele-cadru de furnizare a energiei electrice, plătită de către furnizorii care nu respectă indicatorii de calitate prevăzuţi de prezentul act normativ este de 100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a doua zi de întârziere. 

Furnizorul are obligația de a publica pe pagina proprie de internet numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, formularul on-line și adresa de corespondență pentru preluarea solicitărilor referitoare la activitatea de furnizare.

În momentul primirii, furnizorul are obligația de a înregistra, cu număr unic, fiecare solicitare. Solicitările primite de către furnizor în zilele nelucrătoare sau în zilele lucrătoare după încheierea programului de lucru cu publicul se înregistrează în următoarea zi lucrătoare.

De asemenea, furnizorul are obligația de a comunica solicitantului numărul de înregistrare conform reglementărilor în vigoare. Orice revenire la solicitarea respectivă trebuie să facă referire la numărul de înregistrare alocat.

La primirea unei solicitări care privește domeniul său de activitate, furnizorul are obligația de a analiza aspectele semnalate și de a răspunde cu privire la rezultatul analizei efectuate și la măsurile dispuse, după caz.

În situația în care, pentru locul de consum, contractul cu OR este încheiat de furnizor, la primirea unei solicitări care privește domeniul de activitate al OR respectiv, furnizorul are obligația să o transmită acestuia spre analiză, respectiv să îi transmită solicitantului răspunsul primit de la OR.

Solicitările care nu cuprind datele de contact sau datele corecte, care să permită identificarea solicitantului în vederea transmiterii răspunsului, se pot clasa fără ca furnizorul să emită un răspuns, cu condiția ca furnizorul să poată justifica această soluție.

Furnizorul are obligația de a transmite răspunsul solicitantului prin același mijloc de comunicare prin care a primit solicitarea sau, dacă este cazul, prin modalitatea specificată în cadrul solicitării sau agreată de comun acord. Obligația furnizorului de a răspunde la solicitările primite se consideră îndeplinită la data transmiterii răspunsului.

Calitatea activității de furnizare se evaluează pe baza următorilor indicatori de calitate:

 • IC1 – timpul de răspuns la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare;
 • IC2 – timpul de răspuns la o solicitare de încheiere a unui contract de furnizare;
 • IC3 – timpul de răspuns la o solicitare de modificare/completare a unui contract de furnizare;
 • IC4 – timpul de răspuns la o solicitare referitoare la o factură emisă;
 • IC5 – timpul de răspuns la o sesizare referitoare la întreruperea/limitarea furnizării la locul de consum, după caz, dispusă nejustificat de către furnizor;
 • IC6 – timpul de transmitere către OR a unei solicitări de reluare a furnizării la locul de consum, a cărei întrerupere/limitare a fost dispusă de către furnizor;
 • IC7 – timpul de transmitere către OR a unei solicitări primite al cărei obiect este legat de domeniul de activitate al OR;
 • IC8 – timpul de transmitere către solicitant a răspunsului primit de la OR;
 • IC9 – timpul de răspuns la o solicitare referitoare la procesul de schimbare a furnizorului;
 •  IC10 – timpul de răspuns la o solicitare referitoare la activitatea de furnizare, al cărei obiect nu se regăsește printre indicatorii de calitate prevăzuți expres în cadrul prezentului standard;
 • IC11 – timpul de preluare a unui apel telefonic efectuat prin serviciul de telefonie (call center).

Amintim că prin Ordinul nr. 82/2021, ANRE a simplificat procedura de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienții finali. Potrivit Legii nr. 123/2012 furnizorii care nu respectă legislația în vigoare pot fi sancționați cu amendă de până la 200.000 de lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here