Prin Hotărârea Guvernului nr. 454/2011, publicată în M.Of.nr.338 din 16 mai a.c. au fost modificate şi completate Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009.

Reţinem principalele elemente de noutate aduse prin actul normativ prezentat.

Se modifică scrisorile de garanţie acordate de fondurile de garantare la solicitarea beneficiarilor: comune, asociaţii de dezvoltare intercomunitare ale acestora, precum şi organisme de drept public, care prezintă fondurilor de garantare contracte de finanţare încheiate cu APDRP în calitate de beneficiari publici. Scrisorile de garanţie vor fi vor fi semnate şi parafate de reprezentanţii legali ai fondului de garantare. Cererile de acordare a scrisorii de garanţie şi modelul scrisorilor de garanţie emise până la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern rămân valabile.

Potrivit Normelor, scrisorile de garanţie angajează fondurile de garantare în mod irevocabil la plata către APDRP, la prima cerere a acesteia, a sumelor datorate de beneficiarii acestora, reprezentând valoarea avansului acordat şi nejustificat sau justificat parţial, cu înscriere în limita maximă a valorii scrisorii de garanţie, în baza cererii de executare.

Valabilitatea scrisorilor de garanţie emise de fondurile de garantare poate fi prelungită la solicitarea beneficiarului, pentru perioada aferentă prelungirii termenului stipulat în contractul de finanţare nerambursabilă, printr-o notificare însoţită de documentele prevăzute în Normele modificate.

Se extinde, de la 3 la 15 zile, termenul înăuntrul căruia garantul este ţinut să facă plata sumei reprezentând valoarea, în cazul neexecutării obligaţiilor, sau diferenţa de valoare, în cazul executării parţiale a obligaţiilor, aferentă scrisorii de garanţie, comunicată prin cererea de executare de către APDRP. În cazul cererilor depuse până la 16 mai, plata se face în termenul de 3 zile, prevăzut în forma anterioară a Normelor.

● Modelul notificării de prelungire a scrisorii de garanţie de restituire a avansului se modifică. Textul prevede că notificarea, care face parte integrantă din Scrisoarea de garanţie de restituire a avansului, este valabilă numai în condiţiile în care termenul final de execuţie prevăzut în contractul de finanţare (termenul de depunere al ultimei tranşe de plată, la care se adaugă 90 de zile de efectuare a plăţii) nu depăşeşte perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie, aşa cum a fost acesta prelungit prin respectiva notificare.

● Se modifică, de asemenea, modelul cererii de prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here