Începând cu 1 ianuarie 2017 s-a redus cota generală de TVA la 19% și implicit a trebuit modificat decontul de TVA – Formular 300, fapt realizat prin publicarea în Monitorul Oficial a OpANAF nr. 591/2017. Parcurgând instrucțiunile de completare nu am identificat modificări substanțiale. Se reţine modificarea punctuală a decontului de TVA pentru achizițiile de la agricultorii ce aplică regimul special – rândurile 26 și 27 din decont

Termenul de depunere este data de 25 a lunii următoare avute de persoana impozabilă respectivă (lună, trimestru, semestru, an, după caz), iar depunerea se poate face atât prin comunicare electronică cât și pe format hârtie. Desigur, pentru luna noiembrie decontul se va depune până pe data de 21 decembrie.

Pentru ușoara parcurgere a decontului prezentăm câteva elemente de urmărit, privind rândurile din decontul de TVA:

  • Livrările intracomunitare scutite de TVA se înregistrează la rândul 1 din decont
  • Vânzările cu cota de TVA de 19% se regăsesc la rândul 9 din decont
  • Vânzările cu taxare inversă se declară la rândul 13 din decont
  • Cumpărările cu cotă de TVA de 19% se declară la rândul 12.1 din decont
  • Exporturile se declară la rândul 14 din decont
  • Achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile se declară la rândurile 5 și 5.1 respectiv la rândurile 18 și 18.1
  • Achizițiile intracomunitare de servici taxabile in Romania se declară la rândurile 7 și 7.1 respectiv 20 și 20.1
  • Importurile taxabile se declară la rândul 12.1
  • Regularizările pentru taxa colectată (pentru cotele de 24% sau 20% ) se declară la rândul 16
  • Cotă de compensație pentru achizițiile de la agricultorii ce aplică regimul special de TVA se declară la rândurile 26 și 27 din decontul de TVA.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDFsau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here