Prevăzut, iniţial, până în aprilie, apoi până la sfârşitul lui 2017, dreptul de a plăti contribuţii la pensii pentru perioadele lipsă, la cerere, a fost prelungit până la 31 decembrie 2018.
 
Posibilitatea de contribuţie pentru pensie, la cerere, a fost instituită prin Legea nr. 186/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 842/2016, în vigoare din 27 octombrie 2016. Legea prevede că, prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, și ale Codului fiscal, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.

Cotizarea la cerere, printr-un contract de asigurare, a fost prevăzută iniţial să se aplice în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a legii. Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2017, din 24 aprilie anul acesta, a prelungit termenul până la 31 decembrie 2017. Ulterior, Legea nr. 238/2017, dată pentru aprobarea O.U.G. nr. 32, a dispus modificarea termenului limită care devine, astfel, 31 decembrie 2018.

Legea de aprobare a mai adus şi alte modificări la reglementarea de bază pe care le semnalăm, odată cu reluarea principalelor reguli de aplicare.

Nu beneficiază de acest drept persoanele pentru care exista obligația asigurării în sistemul public de pensii.

Perioadele pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.

Perioadele pentru care, în condițiile prevăzute de prezenta lege, persoanele interesate achită contribuția de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

Plata contribuţiei se face printr-un contract de asigurare socială care se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, și casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu ori reședință a persoanei interesate.

Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit prezentei legi și ultimii 5 ani anteriori acestei date.

Contribuția de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuției de asigurări sociale pentru condiții normale de muncă, pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plății în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.

Baza lunară de calcul o constituie cel puțin valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată (reglementat de legislația în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plății contribuției de asigurări sociale) şi nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 decembrie 2018.

Suma totală cu titlu de contribuție de asigurări sociale se actualizează cu indicele de inflație publicat în luna în care se face plata contribuției față de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.

Baza lunară de calcul la care se achită contribuția de asigurări sociale se folosește la calculul punctajului lunar utilizat la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.
Anexa la lege conţine forma actualizată pentru Contractul de asigurare socială, încheiat cu casa teritorială de pensii publice, având ca obiect asigurarea în sistemul public de pensii solicitată de asigurat sau de mandatar.

Ai nevoie de Legea nr. 238/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii? O poți obține apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here