Persoanele impozabile ce au tranzacții economice cu operatori economici din alte state membre au obligația să se înscrie în Registrul Operatorilor Intracomunitari. Efectul înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari este validarea codului de TVA în sistemul de TVA al Comunității Europene.

Actul normativ analizat astăzi, OpANAF nr. 727/2016, actualizează procedura de înscriere în Registrul Operatorilor Intracomunitari respectiv adoptă un nou model al formularului 095Cerere de înscriere în Registrul Operatorilor Intracomunitari”, actualizat conform noilor prevederi din Codul fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015.

Sunt supuse înregistrării în Registrul Operatorilor Intracomunitari, înainte de a efectua astfel de tranzacții, persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal (înregistrare în scopuri normale de TVA) când efectuează achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri sau când efectuează prestări sau achiziții de servicii cu parteneri din alte state membre.

Se vor înregistra în Registrul Operatorilor Intracomunitari și persoanele neînregistrate în scopuri de TVA ce dețin un cod special de TVA obținut în temeiul art. 317 din Codul fiscal.

În această categorie regăsim persoanele neînregistrate în scopuri de TVA ce achiziționează servicii intracomunitare sau prestează servicii intracomunitare la care beneficiarii sunt obligați la plata TVA în țara de origine respectiv persoanele impozabile scutite de TVA ce au depășit într-un an plafonul achizițiilor intracomunitare scutite de TVA de 10.000 euro reprezentând suma de 34.000 lei la cursul de la data aderării.

Procedura analizată astăzi este similară cu procedura anterioară, fiind dezvoltată pentru societățile înființate conform Legii nr. 31/1990.

Pentru înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari trebuie depuse următoarele documente:

  • formular 095 „Cerere de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari”;
  • certificat de cazier judiciar pentru toți administratorii în cazul societăților pe acțiuni;
  • certificate de cazier judiciar pentru administrator și pentru asociații ce dețin mai mult de 5% din părțile sociale în cazul celorlalte forme de societate.

Există posibilitatea ca împotriva acestor persoane să se fi pus în mișcare acțiuni de urmărire penală. Înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari este posibilă dacă faptele penale nu au legătură cu infracțiuni reglementate de Codul fiscal.

Solicitantul are obligația să depună anexat cererii de înregistrare documentele justificative privind natura faptelor penale astfel încât acestea să nu fie clasificate în infracțiuni economice.

La începutul fiecărui an calendaristic, până la sfârșitul lunii februarie, compartimentul de specialitate din cadrul ANAF verifică dacă contribuabilul a efectuat operațiuni intracomunitare.

În cazul în care în anul anterior respectiv în anul curent nu s-au efectuat operațiuni intracomunitare se dispune radierea din oficiu a persoanei înregistrate în Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Alte informații relevante

1. Modificarea structurii acționarilor sau asociaților cu mai mult de 5% din capitalul social se aduce la cunoștință organului fiscal pentru verificarea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari în termen de 30 zile de la apariția modificării.

2. Invalidarea codului de TVA din oficiu de către autoritatea fiscală conduce la radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari.

3. Procedura adoptată prin OpANAF nr. 727/2016 cuprinde și o secțiune de anulare a înregistrării din Registrul Operatorilor Intracomunitari la cererea persoanei impozabile.

4. Procedura este simplificată pentru persoanele ce nu sunt societăți, acestea înscriindu-se în Registrul Operatorilor Intracomunitari numai în baza formularului 095.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here