Recent a fost publicată în Monitorul Oficial forma actualizată a Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, ANAF anunţând la începutul lunii noiembrie necesitatea acestei măsuri. OpANAF nr. 3006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 894/2016 şi a intrat în vigoare de ieri, 8 noiembrie.

Constituirea unui grup fiscal din punctul de vedere al TVA este reglementată în anul 2016 de prevederile de la art. 269 alin. (9) din Codul fiscal ce permit unor persoane impozabile independente din punct de vedere juridic dar aflate în strânsă legătură economică și organizatorică să fie tratate de către autoritățile fiscale ca un grup fiscal unic, din perspectiva TVA.

Se consideră că există o legătură financiar-economică și organizatorică între persoanele impozabile ce participă la acest grup dacă unul sau mai mulți asociați/acționari deține direct sau indirect mai mult de 50% din capitalul social al persoanelor ce fac parte din grupul fiscal unic.

Grupul fiscal se poate constitui din minim 2 persoane impozabile iar acesta se constituie pentru o perioadă minimă de cel puțin 2 ani. Condiția obligatorie este ca toate persoanele participante la grup să aibă aceeași perioadă fiscală.

Termenul de aprobare/respingere a cererii de înregistrare a grupului fiscal este de 60 zile de la data primirii documentației complete.

Se consideră că începerea activității fiscale a grupului este cu prima zi lucrătoare a lunii următoare deciziei de acceptare a înființării grupului.

De la data implementării grupului fiscal unic, fiecare membru al grupului completează Decontul de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile proprii şi îl transmite reprezentantului desemnat al grupului fiscal unic, în vederea întocmirii Decontului consolidat de taxă pe valoarea adăugată.

Decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată se întocmeşte de reprezentantul grupului, utilizând modelul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în care cumulează informaţiile privind operaţiunile desfăşurate de toţi membrii grupului.

Decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată, în care reprezentantul grupului înscrie la rubrica „Date de identificare a persoanei impozabile“ şi sintagma „reprezentant al grupului fiscal unic“, se depune, în numele grupului fiscal unic, la organul fiscal competent.

Persoanele impozabile care au făcut parte din grupul fiscal unic întocmesc primul decont de taxă pe valoarea adăugată, după părăsirea grupului fiscal care nu încetează, doar pe baza operaţiunilor efectuate în perioada ulterioară părăsirii grupului, fără preluarea soldului din decontul aferent perioadei fiscale anterioare, depus în vederea întocmirii decontului consolidat.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here