Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente a fost până acum, reglementată prin OPANAF nr. 877/2013, pe vechiul Cod fiscal. Recent, preşedintele ANAF  a aprobat, prin Ordinul nr. 3140/2016, noua procedură  de înregistrare, precum şi a modelul şi conţinutul formularului 013, ordin publicat în Monitorul Oficial nr. 893 din 08.11.2016. 

Organul fiscal competent care aplică Procedura este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat de contribuabilul nerezident să îndeplinească obligaţiile prevăzute de Codul fiscal

Înregistrarea fiscală

Contribuabilii nerezidenţi au obligaţia să depună declaraţia de înregistrare fiscală şi să indice sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzute de Codul fiscal.

Contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 013 urmând ca, în baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în aceasta, organul fiscal competent să atribuie codul de înregistrare fiscală şi să emită certificatul de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident.

În cazul în care contribuabilul nerezident este înregistrat în scopuri de TVA în România, direct, prin reprezentant fiscal sau printr-un sediu fix, sunt păstrate codul de înregistrare în scopuri de TVA acordat iniţial, precum şi data înregistrării în scopuri de TVA. 

Nominalizarea, ulterioară înregistrării fiscale, a unui alt sediu permanent desemnat

În cazul în care contribuabilul nerezident nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat, acesta depune formularul 013 la organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat noul sediu permanent desemnat.

Declaraţia de menţiuni va fi însoţită de anexa la formular, cuprinzând “Lista sediilor permanente înregistrate fiscal, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor”, precum şi “Lista sediilor permanente, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor”, în care sunt cuprinse datele de identificare ale fiecărui sediu permanent.

În acest caz, formularul 013 este asimilat formularului 050 “Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”, iar organele fiscale implicate aplică procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal.

Competenţa de administrare a contribuabilului nerezident se transferă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu permanent desemnat la data comunicării deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal.

În cazul noului sediu permanent desemnat, îndeplinirea obligaţiilor de plată se realizează utilizând codul de înregistrare fiscală al contribuabilului nerezident.

Dacă fostul sediu permanent desemnat îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor, contribuabilul nerezident solicită organului fiscal competent înregistrarea fiscală, pentru îndeplinirea obligaţiilor de plată. 

Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare

Contribuabilii au obligaţia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare, potrivit legislaţiei în vigoare.

Contribuabilul nerezident are obligaţia să declare înfiinţarea de sedii permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor.

Contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 061 “Declaraţie privind sediile secundare” la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat.

Contribuabilul nerezident are obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a sediilor permanente care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor.

În vederea înregistrării fiscale, contribuabilul nerezident depune, prin sediul permanent desemnat, formularul 060 “Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare” la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor.

În baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în aceasta, organul fiscal atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru respectivul sediu permanent. Certificatul de înregistrare fiscală se comunică potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Sediul permanent desemnat care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor îşi îndeplineşte obligaţiile de plată utilizând codul de înregistrare fiscală a contribuabilului nerezident. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here