ANAF a publicat formularul inteligent pentru cererea de acordare a eşalonării la plată, în forma simplificată (formularul D7).

Amintim că prin OUG 11/2021 a fost instituită metoda eșalonării la plată prin procedură simplificată ca metodă permanentă, astfel, pentru obligații fiscale restante la plată cu o vechime de până la 12 luni se poate solicita eșalonarea la plată pe o perioadă de până la 12 luni.

Eșalonarea la plată se poate acorda pentru toate obligațiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal, inclusiv pentru obligații fiscale asimilate, cum ar fi amenzile sau creanțe bugetare stabilite de instanță.

Desigur, există condiționalități pentru aplicarea procedurii și proceduri de urmat.

Nu se acordă eșalonare simplificată pentru datorii fiscale mai mici de 500 lei pentru persoane fizice și mai mici de 5.000 lei pentru persoane juridice.

De reținut: procedura eșalonării simplificate la plată este reglementată exhaustiv și își propune să acopere toate situațiile posibile ce apar în practică, cum ar fi: întârzieri la plată, modificarea cererii de eșalonare la plată, noi grafice de eșalonare, finalizarea unor posibile inspecții fiscale, declarații rectificative, etc.

Pentru eșalonarea la plată, pe durata eșalonării se calculează dobânzi de întârziere, nivelul dobânzii de întârziere este de 0,01% pe zi.

Pentru a beneficia de eşalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

b) să nu se afle în procedura falimentului;

c) să nu se afle în dizolvare;

d) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasă răspunderea, a fost stinsă, condiţia se consideră îndeplinită.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here