Formularul 101 – impozitul pe profit pentru anul 2020 trebuie declarat la organul fiscal, până la data de 25 martie 2021. La raportarea din acest an contribuabilii trebuie să ia în calcul anumite modificări legislative care au introdus o serie de facilităţi: 

  1. Potrivit legii 153/2020 firmele pot să scadă din impozitul datorat statului sumele plătite pentru achiziția caselor de marcat cu jurnal electronic pe care le-au pus în funcțiune. Actul normativ se adresează tuturor operatorilor economici ce au obligația să utilizeze case de marcat fiscale, ce au achiziționat noile modele de case de marcat fiscale cu memorie electronică, începând cu anul 2018, având în vedere reglementările în domeniu. Desigur, legea dispune și pentru achizițiile de după luna august 2020 cand a intrat în vigoare legea.

Pentru plătitorii de impozit pe profit, ce au achiziționat case de marcat fiscale cu memorie electronică începând cu anul 2018, și până la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor considera costul de achiziție cu aceste case drept sume similare unor cheltuieli nedeductibile pentru anul 2020.

Acești operatori vor reduce impozitul pe profit al anului 2020 cu contravaloarea costului de achiziție al caselor de marcat cu memorie electronică.

În cazul în care nu se poate recupera din impozit contravaloarea caselor în anul 2020, suportarea din impozit se poate realiza în aceleași condiții în următorii 7 ani.

  1. Potrivit legii nr. 296/2020 cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă sunt cheltuieli deductibile la calcularea impozitului pe profit.

„Cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal”, scrie în actul normativ.

  1. Regimul fiscal aplicabil contractelor de leasing au fost modificate prin Legea nr. 296/2020. Astfel, contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, pentru determinarea rezultatului fiscal, vor avea în vedere următoarele reguli:

a) în cazul în care contractul de leasing transferă dreptul de proprietate asupra activului-suport la locatar până la încheierea duratei contractului de leasing sau costul activului aferent dreptului de utilizare reflectă faptul că locatarul va exercita o opțiune de cumpărare, locatarul deduce cheltuielile cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare pe durata activului-suport, determinată potrivit art. 28, cu respectarea și a celorlalte condiții prevăzute în cadrul art. 28 din cod;

b) în cazul contractelor de leasing care nu îndeplinesc condiția prevăzută la lit. a), cheltuielile cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare se deduc astfel:

      • pe durata contractului de leasing, în situația în care locatarul amortizează activul respectiv pe aceeași durată, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
      • pe durata activului-suport determinată potrivit art. 28, în situația în care locatarul amortizează activul respectiv pe durata de utilizare economică a activului-suport, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. În cazul în care activele-suport sunt de natura celor prevăzute la art. 28 alin. (4), cu excepția celor prevăzute la art. 28 alin. (4) lit. c), cheltuielile cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare se deduc pe durata contractului de leasing;

În cazul contractelor de leasing pe termen scurt și în cazul contractelor de leasing în care activul-suport are o valoare mică, pentru care locatarul optează să nu aplice dispozițiile privind recunoașterea contractelor de leasing, potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, cheltuielile aferente acestor contracte, reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

  1. Prin legea Legea 239/2020 au fost introduse alte facilităţi privind raportarea impozitului de profit. Acestea sunt legate de cheltuielile cu educaţia timpurie. Sunt asimilate cheltuielilor sociale cu educația timpurie, plățile efectuate de plătitorii de impozit pe profit pentru copii salariaților către unități de educație timpurie. Aceste plăți reduc impozitul pe profit în limita de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. Dacă suma depășește impozitul pe profit, aceasta va fi suportată din impozitul pe salarii, TVA sau accize

Conceptul de educație timpurie este reglementat prin HG nr. 1252/2012.

5. Concomitent, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, pe seama amortizării fiscale, achizițiile de bunuri și echipamente utilizate în învățământul profesional și tehnic, învățământul dual preuniversitar și universitar.

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here