În Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 19 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 51/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ANAF Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Obiectul de reglementare al Ordinului ANAF nr. 51/2021 îl constituie formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și implicit  formularul 710 „Declaraţie rectificativă”. Noile formulare se folosesc începând cu raportarea lunii decembrie 2020 și au termen limită de depunere data de 25 ianuarie 2021.

Prin modificarea formularea 100, începând cu raportarea lunii decembrie 2020, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, partea de creanțe fiscale a fost completată cu:

  • Rândul 1.1 «Sponsorizări şi burse acordate» – se înscrie, dacă este cazul, suma reprezentând sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. De asemenea, la acest rând se cuprind, dacă este cazul, şi bursele acordate elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea cumulată a sponsorizărilor şi a burselor nu trebuie să depăşească nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
  • Rândul 1.2 «Cost de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale» se înscrie suma reprezentând costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here