Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat proiectul de Ordin cu noile proceduri de înregistrare în scop de TVA și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o firmă în acest caz. Proiectul are la bază anularea formularului 088, de la 1 februarie 2017 și înlocuirea lui cu alte măsuri mai relaxate pentru societățile comerciale, așa cum se afirmă în referatul de aprobare al proiectului.

Oficialii au stabilit că o serie de informații pe care firmele le dădeau în formularul 088 se aflau în baza de date a instituției, prin interediul altor formulare, sau în evidențele altor instituții ale statului, cu care se poate face schimb de informații.

“În aceste condiții, procedura actuală privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, precum și procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, aprobată prin OPANAF nr. 2393/2016, presupune, pe de o parte, modificarea procedurii de evaluare, și pe de altă parte actualizarea aplicațiilor informatice utilizate și a modului în care sunt utilizate informațiile deținute sau obținute de ANAF prin schimbul de informații cu alte entități”, se argumentează în referatul de aprobare al ordinului.

Toate criteriile și informațiile pe care societățile trebuie să le respecte în condițiile de obținere a codului de TVA sunt cuprinse în anexele ordinului.

Art. 2

(1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeași zi cu depunerea, la oficiul registrului comerțului, a cererii de înmatriculare în registrul comerțului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui ANAF.

(2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente declarația de mențiuni, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui ANAF.

(3) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui ANAF.

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la pct. 1 sunt:

  • persoana impozabilă nu se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, respectiv în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora;
  • administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) și alin. (12) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal;
  • evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea loc în România.

Conform proiectului de ordin, urmare a evaluării, persoanele impozabile sunt încadrate în 3 grupe de risc: ridicat, mediu și scăzut.

ANAF va primi propuneri și sugestii cu privire la proiectul de Ordin pe adresa de mail a instituției, timp de 10 zile de la publicarea acestuia pe site, mai exact de la data de 30 ianuarie 2017. 

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here