Ordinul MMPS nr. 214 din 2021 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicat în Monitorul oficial nr. 0350 din 6 aprilie 2021

Prin Legea nr. 298/2020 a fost modificat Codul muncii și s-a reglementat acordarea șomajului tehnic către salariați suportat din bugetul fondului asigurărilor de șomaj în situația în care angajatorul își suspendă sau își reduce activitatea din cauza declarării stării de asediu sau a stării de urgență.

De reținut: la data prezentei informări România se află în stare de alertă, iar actul analizat astăzi nu are aplicare.

Potrivit legii mai sus amintite, indemnizația pentru acordarea șomajului tehnic este 75% din salariul brut fără a depăși 75% din salariul mediu brut, iar pentru decontarea acestuia angajatorii depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă două documente:

  1. o cerere datată și semnată;
  2. o declarație a angajatorului privind suspendarea activității;
  3. lista persoanelor ce beneficiază de indemnizație.

Actul normativ analizat astăzi – Ordin MMPS nr. 214/2021 adoptă formatul tipizat al acestor documente. Acestea sunt personalizate în funcție de situația personală a salariatului ce va beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic – nume, prenume, cod numeric personal, salariul brut, indemnizație solicitată.

Apar, însă, și elemente ce țin cont probabil de informări statistice, cum ar fi nivelul de educație, reședința (urban, rural).

Să sperăm că nu va fi niciodată stare de urgență sau asediu.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here