Ministrul mediului a aprobat, recent, noul Ordin nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial nr. 299 din 27.04.2017. 

Astfel, începând cu data de 27 aprilie este abrogată vechea reglementare dată prin Ordinul nr. 658/2006 cu formularele utilizate până acum de către Administraţia Fondului pentru Mediu în raporturile cu debitorii. 

Ce formulare se folosesc?

Cu aplicare la reglementările din noile legi privind Codul fiscal şi, respectiv, Codul de procedură fiscală, formularele prezintă câteva deosebiri.

Pe etape, se emite Decizia referitoare la:

 • obligaţiile de plată accesorii, calculate conform prevederilor art. 173-182 din Legea Codul de procedură fiscală. Înscrisul constituie titlu de creanţă;
 • instituirea măsurilor asigurătorii, în temeiul art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi – formular nou, în baza art. 213 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă. Când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
 • Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti.

Pentru sechestrul asigurător, se utilizează un model de proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi separat procesul-verbal pentru bunuri imobile.

Pentru situaţiile respective, se foloseşte formularul de Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii, precum şi Procesul-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită. La fel, măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă. Când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Sunt prevăzute, ca şi în reglementarea anterioară, formulare pentru Titlul executoriu şi pentru Somaţie.

Pentru procedura de poprire:

 • este aprobat un formular – nou –pentru Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, separat de Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti ale debitorului la Fondul pentru Mediu, precum şi formularul de Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi;
 • se foloseşte, de asemenea, şi modelul de Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi.

Pentru procedura de sechestru, prin ordinuol amintit se utlizează:

 • Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru;
 • Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;
 • Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru;
 • Proces-verbal de predare-primire.

Pentru etapa de vânzare:

 • Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile;
 • Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile;
 • Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă – formular nou.

Pentru eventuala etapă de licitaţie a bunurilor:

 • Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri;
 • Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie ca urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar;
 • Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri – formular cu regim special de înseriere şi de numerotare;
 • Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile – formular cu regim special de înseriere şi de numerotare.

Alte formulare, la finalizarea procedurilor:

 • Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
 • Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită;
 • Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu.

Ai nevoie de Ordinul nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru mediu? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here