Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice a aprobat conţinutul a 37 de formulare pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale.

Ordinul MDRAP nr. 144/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 124/2016, actualizează, de asemenea, Ordinul nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale.

Precizări şi explicaţii

Semnalăm, aici, câteva din modificările aduse, şi anume pe cele care îi privesc pe contribuabili.

Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice. O notă de subsol prevede că, dacă din motive independente de voinţa contribuabilului/plătitorului acesta este în imposibilitatea de a scrie, atunci un reprezentant al organului fiscal îi va redacta declaraţia fiscală şi îi va citi integral conţinutul acesteia. Declaraţia fiscală constituie proces-verbal, conţinând data şi semnătura contribuabilului (inclusiv datele sale de identificare), precum şi datele de identificare ale ale reprezentantului organului fiscal.

Aceeaşi notă de subsol, ca mai sus, a fost introdusă şi la formularele:

  • Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea  persoanelor fizice sau juridice; 
  • Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea  persoanelor fizice persoanelor juridice.

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local“. În ce priveşte calitatea solicitantului, acesta poate fi proprietar/coproprietar/mandatat/executor(cu nota – modificată: executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari, notari sau delegaţi ai acestora)/moştenitor. Solicitarea privind eliberarea certificatului, nota însoţitoare prevede că, în cazul solicitării de către notar sau delegat, conform mandatului dat de către contribuabil, se trec şi datele de identificare ale contribuabilului.

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local“. O nouă notă de subsol precizează că: certificatul se eliberează solicitantului la sediul organului fiscal; eliberarea certificatului se poate realiza şi în format electronic.

Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local“. În ce priveşte calitatea solicitantului, pentru mandatar, executor sau lichidator, nota explicativă precizează – în redactarea actualizată – referirea la executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari, lichidatori, notari sau delegaţi ai acestora, conform mandatului dat de către contribuabil.

Două precizări cu caracter general

Din cuprinsul Ordinului MDRAP nr. 144/2016, reţinem şi următoarele precizări:

– Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.

– În cazul în care actele administrative fiscale se comunică prin afişare, în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentanţii organelor fiscale locale iau măsuri de protecţie a datelor cu caracter personal prin acoperirea cu marker a codului unic de identificare fiscală care poate fi codul numeric personal, sau, după caz numărul de identificare fiscală.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here