OMFP nr. 890 din 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 4.234/2022 privind modelul şi conţinutul „Declaraţiei privind nomenclatorul de produse“ şi modalitatea de declarare a sortimentelor de ţigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete şi modalitatea de delistare a sortimentelor de ţigarete, precum şi modelul şi conţinutul „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete“ şi modalitatea de depunere a „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete“, precum şi modelul şi conţinutul „Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat“ şi modalitatea de depunere a „Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat“ este în vigoare de la 03 februarie 2023

După cum se cunoaște, acciza datorată pentru țigarete este egală cu suma dintre acciza specifică și acciza ad-valorem. Până la data de 31 martie 2023 acciza specifică pentru țigarete este de 459,386 lei/1.000 țigarete. Tot până la data de 31 martie 2023 acciza ad-valorem este în procent de 13% din prețul de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum.

Persoanele autorizate din punctul de vedere al accizelor să efectueze eliberarea în consum a țigaretelor (antrepozite fiscale, destinatari înregistrați, importatori autorizați) au obligația ca până în data de 15 februarie să calculeze prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul pe care îl comunică autorităților competente, iar Ministerul Finanțelor Publice publică pe pagina de internet aceste prețuri.

OMFP nr. 890/2023 este un act normativ de detaliu ce explicitează modelul și conținutul „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete”, respectiv modelul și conținutul altor două formulare din care rezultă cantitățile de țigarete eliberate în consum.

În acest sens, legiuitorul impune ca în coloana cu „denumirea sortimentului” să se completeze cu denumirea sortimentului astfel cum aceasta apare pe pachetul de țigarete, precum și cu orice alte elemente care să asigure identificarea exactă a sortimentului conform nomenclatorului de produse.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here