17 Martie, 2018

Formulare de raport anual la auditorii financiari

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat, prin Hotărârea nr. 239/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.582 din 17 august a.c., formularele de raport anual pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), persoane fizice şi juridice. La data intrării în vigoare a acestui normativ, se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.156/2010 pentru aprobarea formularelor de raport anual, publicată în Monitorul Oficial nr. 168 din 16 martie 2010.

Transmiterea Raportului anual – cu formulare diferenţiate pentru auditori financiari persoane fizice şi juridice – la CAFR este obligatorie pentru auditorii financiari, membri ai CAFR, care au obţinut venituri din activităţi specifice de audit financiar.

În cazul auditorilor care nu au obţinut venituri din activităţi de audit financiar, audit intern şi/sau alte activităţi în calitate de auditor financiar, ca urmare a încheierii unor contracte în această calitate, aceştia transmit la CAFR o Declaraţiecu privire la activitatea desfăşurată – de asemenea diferită pentru persoane fizice şi juridice. Angajaţii, administratorii, asociaţii sau acţionarii unor firme de audit, membre ale CAFR, care desfăşoară activităţile sus-menţionate doar în una dintre aceste calităţi vor transmite CAFR acelaşi formular completat.

Hotărâre CAFR se aplică pentru anul de raportare 2011.

În anexele la hotărâre găsiţi formularele de:

- RAPORT ANUAL privind activitatea desfăşurată – persoane fizice;

- RAPORT ANNUAL privind activitatea desfăşurată – persoane juridice;

- DECLARAŢIE cu privire la activitatea desfăşurată – persoane fizice;

- DECLARAŢIE cu privire la activitatea desfăşurată – persoane juridice.

*

Activitatea de audit financiar a fost reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Camera Auditorilor Financiari din România este organizată şi funcţionează în baza Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu