22 Ianuarie, 2020

Formulare cheltuieli accesorii taxe jocuri de noroc

Actul normativ analizat astăzi,  se adresează  operatorilor economici ce sunt în sfera de autorizare a O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea jocurilor de noroc. 

Acești operatori economici ce organizează jocuri de noroc trebuie să se autorizeze la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și implicit datorează impozite și taxe pentru veniturile din jocuri de noroc. 

Ordin O.N.J.N. nr. 400/2019 – privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligațiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalități de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici – organizatori de jocuri de noroc licențiați şi a modelului de înștiințare de plată pentru contribuția anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicat în Monitorul oficial nr. 897 din 06.11.2019. 

Actul normativ analizat astăzi este unul de procedură fiscală în sensul că adoptă formulare și reguli de urmat dacă operatorul economic nu efectuează plata obligațiilor bugetare la scadență. 

Obligațiile bugetare generate de activitatea de jocuri de noroc sunt supuse administrării urmând procedura codului de procedură fiscală. În acest context, și procedura analizată astăzi, respectiv formularele de înștiințare de plată sau decizie referitoare la obligațiile accesorii sunt întocmite conform actului normativ amintit. 

Desigur, pe lângă obligațiile fiscale impuse de procedura fiscală contribuabilii au și drepturi consemnate de prezenta procedură, cum ar fi dreptul de a exprima o opinie, dreptul de a depune contestație și dreptul de atac conform Legii Contenciosului administrativ.

Ai nevoie de Ordinul nr. 400/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu