Ordinul nr. 1.745/1.481/2023 aprobă instrucţiunile privind utilizarea formularului „Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale”.

Potrivit instrucţiunilor, beneficiarii de fonduri acordate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă întocmesc şi transmit coordonatorilor de reformă şi/sau investiţii/ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale cu rol de agenţie de implementare „Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale” aferentă activităţilor desfăşurate în baza contractelor încheiate cu prestatorii de servicii sau alţi operatori economici.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin structurile teritoriale, dispune controale la contribuabilii selectaţi pe baza analizei de risc în vederea verificării corectitudinii datelor declarate pe propria răspundere de reprezentantul legal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

În situaţia neconfirmării datelor declarate pe propria răspundere de reprezentantul legal al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în urma controalelor fiscale efectuate în baza analizei de risc de către organele fiscale, actul de control cu rezultatele verificării va fi transmis coordonatorului de reformă şi/sau investiţii, în vederea efectuării corecţiilor necesare.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, coordonatorii de reformă şi/sau investiţii, ordonatorii principali de credite finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale cu rol de agenţie de implementare, după caz, întreprind cu celeritate măsurile necesare în vederea actualizării documentaţiei ce trebuie depusă de solicitanţii de fonduri în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, în sensul eliminării obligativităţii depunerii de către aceştia a „Certificatului privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here