Incepând din 20 iunie, IMM-urile pot depune proiecte în cadrul apelului din 2011 pentru „Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă”.

Până pe 24 iunie orele 20, solicitanţii pot completa şi transmite on-line un formular de preselecţie, conform aplicaţiei software, disponibilă pe pagina web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro (Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii).

Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene , prin creşterea nivelului de competitivitate, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Activităţi eligibile:

– achiziţionarea de tehnică de calcul;

– achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

– achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

– achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

– achiziţionarea de maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor;

– achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;

– achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize) ;

– achiziţionarea de mobilier, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale pentru activităţile specifice legate de comercializarea produselor şi serviciile de piaţă;

– achiziţionarea de mijloace de transport marfă pentru activităţile specifice activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

– certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare;

– certificarea unui sistem integrat de management al calităţii.

Beneficiari eligibili sunt întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi microîntreprinderilor.

Valoarea finanţării maxime ce se poate acorda este de 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici, 60% pentru întreprinderi mijlocii – din totalul cheltuielilor eligibile. Ca sumă, valoarea maximă a finanţării nu poate depăşi 100.000 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here