Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a dispus, prin Decizia nr. 148/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 598 din 24 august a.c., modificarea şi completarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 133/2011.

Reţinem, dintre modificările aprobate, pe cele referitoare la fondurile alocate prin Program, şi anume:

fonduri pentru plata serviciilor administratorului incubatorului de afaceri în valoare de maximum 190.000 lei/ciclu de incubare şi, în plus, 9.000 lei/an pentru organizarea de evenimente,;

fonduri suplimentare în valoare maximă de 400.000 lei/incubator destinate:

– extinderii spaţiilor incubatoarelor de afaceri, în condiţiile în care mai există cereri ferme ale firmelor care doresc a fi incubate;

– îmbunătăţirii condiţiilor de lucru în incubatoarele de afaceri, în cazul în care aceste condiţii nu mai permit desfăşurarea activităţii într-un mediu adecvat;

– reabilitării/reamenajării spaţiilor incubatoarelor, în cazul în care acestea au fost avariate, deteriorate, pentru a permite desfăşurarea activităţii în cadrul incubatorului. Aceste fonduri se pot aloca la cererea administratorilor de incubatoare, cu aprobarea PNUD şi cu avizul AIPPIMM, în limita bugetului disponibil şi conform planului anual de lucru;

fonduri destinate serviciilor de instruire în perioada de preincubare în valoare maximă de 75.000 lei/incubator/an, în limita bugetului disponibil;

● fonduri în valoare maximă de 180.000 lei/an, în limita bugetului disponibil, cu destinaţie pentru:

– serviciile de promovare a activităţilor incubatoarelor de afaceri de tipul: apariţii media, broşuri, materiale de prezentare, evenimente de lansare a noilor incubatoare de afaceri;

– organizarea de ateliere de discuţii, seminare şi circuite de studii, în vederea schimbului de bune practici în domeniul managementului de incubatoare;

– servicii de design şi de îmbunătăţire a website-ului Programului.

● fonduri destinate managementului de proiect conform planului anual de lucru, în limita bugetului disponibil.

Alte modificări privesc chestiuni de procedură şi atribuţii ale organismelor implicate în gestionarea fondurilor pentru derularea Programului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here