Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) a fost înfiinţat în 2001, în baza Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Înfiinţarea Fondului a fost pusă în fapt prin Hotărârea Guvernului  nr. 1211/2001, republicată în Monitorul Oficial nr. 132/2006,cu modificările şi completările ulterioare.

Fondul funcţionează ca societate comercială pe acţiuni, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, persoană juridică de drept privat.

Hotărârea de înfiinţare prevedea că Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar unic.

O recentă hotărâre de Guvern – H.G. nr. 52/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea MFP, publicată în Monitorul Oficial nr. 129/2017 – modifică inclusiv anexa privind unităţile aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice şi societăţile la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar, între care se află şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN şi filialele sale.

Cu ce se ocupă Fondul ?

Fondul are ca activitate principală emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor şi a altor instrumente de finanţare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, definite potrivit legii, de la bănci sau din alte surse, clasa CAEN 6492.

Activităţile secundare care pot fi desfăşurate de Fond sunt:

  • finanţarea tranzacţiilor comerciale încheiate de întreprinderile mici şi mijlocii pentru realizarea obiectului lor de activitate, CAEN 6492;
  • servicii de informare şi consultanţă pentru întreprinderile mici şi mijlocii, legate de realizarea activităţilor de garantare şi finanţare, CAEN 7022;
  • activităţi auxiliare intermedierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase – administrarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, CAEN 6619, numai în măsura în care sunt legate de activităţile de garantare şi finanţare.

F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN poate acorda garanţii reale, garanţii personale, precum şi cogaranţii, în condiţiile prevăzute de normele şi procedurile interne de lucru.

Cum sprijină programul accesul IMM-urilor la finanţare?

Fondul are ca obiectiv acordarea de garanţii pentru instrumentele de finantare contractate de IMM-uri de la banci comerciale sau alte surse, abilitate de lege. Pe scurt, solicitantii contactează direct una dintre băncile sau instituţiile financiare (Organizaţii Partenere) incluse ţn program.IMM-ul depune la banca finanţatoare (Organizatii Partenere) documentaţia de credit. Daca banca, în urma analizei documentaţiei de credit, consideră că proiectul este viabil, dar IMM-ul nu are suficiente garanţii materiale, banca solicită Fondului să participe la împarţirea riscului prin emiterea unei garanţii. Dacă Fondul, pe baza propriei analize, decide să acorde garanţia, între bancă şi FNGCIMM se semnează un contract de garantare. În baza contractului de garantare, banca semnează contractul de credit cu solicitantul de credit.

Organizaţiile Partenere pot fi accesate aici.

Tipuri de garanţii

Garanţii standard. Fondul acordă garanţii pentru orice tip de finanţări/instrumente de finanţare, destinate atât creditelor de investiţii, cât şi creditelor pentru finanţarea capitalului de lucru.

Procentul de garantare este de maxim 50% din valoarea creditelor acordate pentru finanţarea activităţii curente şi de maxim 80% din valoarea finanţărilor acordate pentru realizarea de investiţii.

Valoarea maximă a unei garanţii este de 2,5 milioane de Euro, fără a depăşi limita maximă de expunere faţă de grup.

Pentru garanţia acordată, finanţatorul datorează un comision de garantare, calculat de Fond în funcţie de categoria de risc în care se încadrează beneficiarul.

Termenul de analiză şi aprobare a garanţiilor este de maxim 10 zile lucrătoare.

Pentru analiza solicitărilor de garantare nu se plăteşte comision de analiză a dosarului sau alte comisioane.

Garanţia poate fi acordată şi pentru societăţile nou înfiinţate.

Garanţiile aferente finanţărilor contractate de întreprinderile mici şi mijlocii de la bănci şi instituţii financiare nebancare pot fi contragarantate de către Fondul Român de Contragarantare, în baza Normelor de contragarantare.

Garanţii plafon. FNGCIMM acordă garanţii pentru orice tip de finanţare/instrumente de finanţare.

Valoarea garanţiei este de maxim 1.600.000 lei, respectiv 400.000 euro pentru garanţiile în valută, fără a depăşi limita maximă de expunere faţă de grup de 2,5 milioane euro.

Procentul maxim de garantare a creditelor este de 80% din valoare, indiferent de tipul finanţării (investiţii sau capital de lucru).

Valoarea unei garanţii individuale este prevăzută în convenţiile încheiate cu fiecare bancă în parte, deci diferă de la un finanţator la altul.
Perioada de valabilitate a garanţiei este corelată cu durata creditului şi se acordă în aceeaşi monedă în care se aprobă finanţarea.

Pentru un credit pe termen scurt, comisionul reprezintă un procent din volumul garanţiei acordate şi va fi încasat într-o singură tranşă la momentul acordării garanţiei.

Pentru creditele pe termen mediu sau lung, comisionul reprezintă un procent din soldul anual al garanţiei acordate.

Nu se percepe comision de analiză a dosarului sau alte comisioane.

Garanţia poate fi acordată şi pentru societăţile nou înfiinţate.

Garanţii de stat – Programul de garantare a creditelor pentru IMM-uri. Valoarea maximă a unei linii de credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. Se acordă pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni.

Garanţia emisă de FNGCIMM va fi de maxim 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.

Prima de garantare datorată de beneficiarul programului este de 1,99% pe an din valoarea garanţiei aprobate.

Garanţia se va acorda la cererea băncii, după aprobarea liniei de credit de către instituţia finanţatoare.

Ai nevoie de Hotărârea nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here