O hotărâre de Guvern, aflată în fază de proiect, urmează să modifice HG nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN. Vezi şi materialul prezentat de LegeStart aici despre soluţile de Fondul de Garantare, în forma încă actuală. 

Noutăţile se regăsesc atât în hotărârea de modificare, cât şi, mai extins, în Actul constitutiv de înfiinţare al Fondului.

• Mai întâi, notăm precizarea clară a faptului că acţionar unic al fondului este statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice. Pe această cale, se face şi o punere de acord legislativă, întrucât o recentă hotărâre de Guvern – HG nr. 52/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea M.F.P., publicată în Monitorul Oficial nr. 129/2017 – modifică inclusiv anexa privind unităţile aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice şi societăţile la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar, între care se află şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN şi filialele sale.

IFN poate fi mandatat de către Ministerul Finanţelor Publice să desfăşoare, în numele şi în contul statului, activităţi specifice de garantare în scopul derulării unor programe guvernamentale în susținerea unor sectoare ale economiei naţionale.

• Se lărgeşte sfera de cuprindere a categoriilor de beneficiari ai produselor de garantare şi finanţare oferite de Fond. IFN are ca activitate principală acordarea din fonduri proprii a finanţărilor, garanţiilor şi asumarea angajamentelor de garantare sau finanţare, precum şi orice alte operaţiuni financiare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi de alte categorii de solicitanţi prevăzuţi în lege şi în actul său constitutiv, de la bănci sau din alte surse.

Misiunea Fondului constă în îmbunătăţirea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii.

• Fondul îşi desfăşoară activitatea în nume şi în cont propriu, prestând pentru persoanele juridice legal constituite, în special întreprinderile mici şi mijlocii, servicii financiare de natura finanţărilor, garanţiilor şi asumarea angajamentelor de finanțare sau de garantare a creditelor, precum şi a oricăror altor operaţiuni financiare necesare punerii în aplicare a obiectului specific de activitate ale acestora, în condițiile legii.

• De asemenea, prin modificările propuse se precizează că Fondul poate fi mandatat de autorităţi publice centrale, autorităţi de management sau instituţii financiare internaţionale să desfăşoare din fonduri în administrare, activităţi specifice de finanţare, cofinanţare, garantare, în condiţiile prevăzute de actele normative emise în vederea derulării acestor operaţiuni.

Măsurile de sprijin susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau de minimis vor fi acordate numai cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.

Obiectul principal de activitate al fondului îl constituie acordarea din fonduri proprii a garanţiilor şi asumarea angajamentelor de garantare a creditelor şi a altor instrumente de finanţare entităţilor prevăzute la art. 5 alin. (2), clasa CAEN 6492 – Alte activităţi de creditare. Modificările legate de obiectul principal de activitate reprezintă o clarificare a faptuloui că activităţile principale sunt realizate prin utilizarea fondurilor proprii şi nu prin utilizarea fondurilor publice sau a fondurilor luate în administrare de la diverse instituţii publice. Această precizare a devenit necesară, după cum se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normative, în condiţile în care, în ultimul timp, Fondul a participat la diferite programe guvernamentale care implică utilizarea unor fonduri publice, precum Programul Prima Casă, Programul Kogălniceanu etc.

Activităţile secundare care pot fi desfăşurate de Fond sunt:

  • acordarea din fonduri proprii a finanţărilor şi asumarea angajamentelor de finanţare a entităţilor prevăzute la art. 5 alin. (2), clasa CAEN 6492 – Alte activităţi de creditare;
  • servicii de informare şi consultanţă pentru întreprinderile mici şi mijlocii, legate de realizarea activităţilor de garantare şi finanţare, CAEN 7022;
  • activităţi auxiliare intermedierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase – administrarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, CAEN 6619;
  • administrarea de fonduri publice, în scopul implementării politicilor naționale referitoare la sprijinirea mediului de afaceri, CAEN 6630;
  • alte forme de învăţământ n.c.a., CAEN 8559;
  • alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a., CAEN 8299;
  • activităţi de studiere a pieţei si de sondare a opiniei publice, CAEN 7320.

Prin cele ce se stabilesc astfel în Actul constitutiv, se asigură baza legală ca Fondul să poată participa la programe de interes naţional – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Regional. Implicarea Fondului se poate face prin acordarea de finanţări din fonduri europene, acordarea de consultanţăşi şcolarizare antreprenorilor cu privire la modalităţile şi posibiloităţile de deobţinerea finanţărilor şi garanţiilor acordate prin diverse programe guvernamentale. 

• Fondul poate acorda finanţări, co-finanţări, garanţii personale, în condiţiile prevăzute de normele şi procedurile sale interne de lucru. 

Totodată, poate administra fonduri încredinţate de autorităţi publice centrale, autorităţi de management sau instituţii financiare internaţionale; în acest sens, Fondul poate, fără a se limita la, să implementeze instrumente financiare printr-o structură proprie de tip fond de fonduri. Fondul poate avea şi calitatea de organism de implementare a unor produse specifice ale instrumentelor financiare. În acest caz, activităţile specifice de finanţare, cofinanţare, garantare, se vor derula în condiţiile prevăzute de reglementările emise în acest sens. 

Ai nevoie de Hotărârea nr. 1211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here