Fondul de garantare pentru asigurați va răspunde petițiilor într-un termen maxim de 60 de zile, altfel riscă penalități de întârziere în proporție de 0,2% pe zi din cuantumul sumei stabilite la finalul procedurii, conform unui proiect legislativ inițiat la Senat.

Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților prevede, în forma sa actuală că instituţia trebuie să plătească, din disponibilitățile sale, despăgubirile sau indemnizațiile rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate în condiții legale, în cazul insolvenței unui asigurător.

Numai că Fondul nu este obligat în niciun fel să îl și informeze pe petentul care i s-a adresat, ce măsuri s-au luat. Inițiatorii proiectului consideră că Fondul de garantare pentru asigurați trebuie să răspundă în scris, la cererile de plată, în termen de 60 de zile:

“Propunerea legislativă are în vedere crearea unei obligații de a formula o soluționare, în scris, într-un termen clar prestabilit pentru potențialul creditor. Introducerea unui termen rezonabil în procedura de soluționare a cererilor/petițiilor reprezintă o fază importantă pentru eficientizarea procedurii, în sensul fluentizării acesteia în practică”, mai argumentează parlamentarii care au susținut inițiativa legislativă.

Astfel, la art. 14 din lege, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) și (22), cu următorul cuprins:

“(21) Fondul are obligația ca în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (2) de către potențialul creditor să răspundă în scris cu privire la soluționarea cererilor de plată.

(22) În caz de nerespectare a termenului prevăzut la alin. (21), Fondul are obligația de a plăti penalități de întârziere în proporție de 0,2% pe zi, aferente cuantumului sumei stabilite la finalul procedurii.”

Inițiativa legislativă așteaptă avizele Consiliului Legislativ și al Guvernului, pentru a intra la votul din Senat. Indiferent dacă este adoptat sau nu în această cameră, proiectul va fi dezbătut apoi în Camera Deputaților, care este forul decizional.

Ai nevoie de Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here