Ordinul ministrului economiei nr. 342/21.02.2013, făcut public de Autoritatea de Management POS CCE, prevede posibilitatea de prelungire a perioadei de implementare a proiectelor de investiţii cu valoare cuprinsă între 1.075.001 şi 6.450.000 lei, Apelul 2009, precum şi investiţii în valoare de până la 1.075.000 lei, Apelul 3/2010.

Conform acestui act normativ, perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită cu cel mult un an peste termenul/termenele legale, prin încheierea de acte adiţionale corespunzătoare, în situaţii excepţionale şi la solicitarea justificată a beneficiarilor contractelor de finanţare încheiate, atunci când beneficiarii au derulat sau încheiat proceduri de achiziţie necesare implementării proiectelor şi se află în imposibilitatea finalizării implementării proiectelor şi îndeplinirii indicatorilor asumaţi prin cererile de finanţare.

Termenele legale sunt de maxim 1 an pentru proiecte care nu implică lucrări de construcţii şi/sau modernizări sau maxim 2 ani pentru proiecte care implică lucrări de construcţii si/sau modernizări, explică site-ul fonduri-structurale.ro.

Ordinul de ministru vine să modifice, astfel:

– Anexa la Ordinul MECMA nr. 1461/2010  privind aprobarea Ghidului socitantului specific operaţiunii a) “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, Apelul 3 “Sprijin financiar nerambursabil de până la 1.075.000 lei pentru întreprinderi mici şi mijlocii” – Apel 2010;

– Anexa 2 “Ghidul solicitantului “Sprijin financiar cuprins între 1.075.001 lei şi 6.450.000 lei acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii” la Ordinul ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1140/2009 privind aprobarea formei consolidate a ghidurilor solicitantului aferente unor scheme de finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitaţii Economice, Axa Prioritară 1 “Dezvoltarea unui sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”.

Cele două acte normative care au suferit modificări nu au fost publicate în Monitorul oficial.

AM POSCCE mai anunţă şi preluarea oficială a activităţii OI IMM, începând cu data de 20 februarie a. c.

Prin H.G. nr. 47/2013, publicată in Monitorul Oficial nr.102/20.02.2013 privind organizarea şi  funcţionarea Ministerului Economiei, intră în vigoare cadrul legal privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei. Totodată, începând cu data publicării în Monitorul Oficial a H.G. nr. 47/2013, intră in vigoare Ordinul Ministrului Economiei nr. 89/2013 prin care activitatea Organismului Intermediar pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (OI IMM) va fi preluată de către Autoritatea de Management.

Urmare acestei decizii, AM POSCCE informează atât persoanele care au proiecte în proces de evaluare (solicitanţii), cât şi pe cele care au proiecte în implementare (beneficiarii) în cadrul Axei Prioritare 1 a POSCCE, că acest proces nu va perturba activităţile curente.

Sursa: AM POSCCE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here