Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) propune o nouă măsură în vederea creșterii încasărilor la bugetul de stat, prin modificarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare. Un proiect de ordin pus în dezbatere publică stabileşte, în acest sens, reducerea contribubililor din baza de date specială privind persoanele impozabile pentru care organele au stabilit risc fiscal.

ANAF doreşte ca prin noile reguli să fie redus numărul inspecțiilor fiscale efectuate pentru soluționarea deconturilor negative cu opțiune de rambursare iar timpul să fie utilizat mult mai eficient prin diminuarea numărului de deconturi cu sume negative de TVA soluţionate cu control anticipat.

Potrivit prevederilor art.169 din Codul de procedură fiscală, TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal, se rambursează de organul fiscal central, potrivit procedurii și condițiilor aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Din aceste prevederi rezultă că, în situaţia în care din informaţiile deţinute, organele fiscale constată existența unui risc pentru o rambursare de TVA necuvenită, solicitările de rambursare ale persoanelor impozabile se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate.              

Pentru aplicarea acestor prevederi, s-au stabilit, prin Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, reguli pentru constituirea bazei de date speciale privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal.

Potrivit actualelor prevederi procedurale, aprobate prin Ordinul nr. 3699/2015, în această bază de date specială sunt înscrise persoanele impozabile despre care organele de inspecţie fiscală sau organele cu atribuţii de administrare fiscală au informaţii că prezintă un risc fiscal mare pentru rambursarea TVA.

În vederea creșterii gradului de acurateţe a procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, se consideră necesar ca  baza de date specială să cuprindă informații privind existenţa unui risc fiscal cu privire la rambursarea de TVA, transmise de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de administrare fiscală, Direcția generală juridică sau structurile juridice teritoriale și Direcția generală antifraudă fiscală.

Având în vedere că, pentru decontul care prezintă un risc fiscal mare, rambursarea se efectuează în urma unei inspecţii fiscale şi că  alineatul (9) al art.169 din Codul de procedură fiscală, prevede  că: ”(9) În cazul inspecţiei fiscale anticipate, efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA, prin excepţie de la prevederile art. 117, perioada supusă inspecţiei fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operaţiunile care au generat soldul sumei negative a taxei….”, este imperios necesar ca, pornind de la informaţiile cuprinse în baza de date specială, să se efectueze o analiză distinctă, pentru a se stabili dacă, într-adevăr pentru decontul respectiv, există riscul unei rambursări necuvenite.

Analiza se va efectua pornind de la informaţiile care au condus la înscrierea persoanei impozabile în baza de date specială, raportate la soldul sumei negative solicitat la rambursare şi având în vedere orice alte informaţii relevante care pot configura sau nu existenţa unui risc fiscal constând într-o rambursare necuvenită, risc ce poate fi verificat şi identificat de către organele de inspecţie fiscală în cadrul unei acţiuni de inspecţie.

Totodată, pentru a asigura aplicarea unitară a Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, se propune ca prin aceasta să fie prevăzute, expres, atât situațiile/motivele care stau la baza stabilirii riscului fiscal pentru persoanele impozabile și, implicit, pentru înscrierea în baza de date specială, cât și situațiile/motivele pe baza cărora organele fiscale pot radia din această bază de date persoanele impozabile.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here