Formularul 088 (Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA) va fi simplificat prin reducerea numărului de întrebări din acesta, scutirea deținătorilor codului de TVA de obligația redepunerii declarației și eliminarea unor formalități inutile.

Potrivit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, această iniţiativă este înscrisă în procesul de debirocratizare prin eliminarea obligaţiei depunerii cazierul fiscal şi apostilării diplomelor de studii, încadrarea veniturilor administratorilor în categorii generice fără precizarea sumelor şi simplificarea declarării situaţiilor de insolvenţă.

ANAF a iniţiat aceste modificări în urma dialogului cu reprezentanţii mediului de afaceri şi după ce a identificat soluţii pentru corelarea unor seturi de date deja stocate în bazele de date interne.

Prevederile legale aplicabile la această dată stabilesc că formularul 088 se completează și se depune de către persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin.(12) din Codul fiscal precum și de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au înscrise în registrul comerțului mențiuni privind modificarea sediului social sau schimbarea asociaților/administratorilor, la solicitarea organelor fiscale competente.

formular_088

Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ANAF nr. 3841/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului Formularului 088 stabileşte că declaraţia se completează și se depune de către persoanele impozabile, societăți, înființate în baza Legii nr. 31/1990, și care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 58 din Codul de procedură fiscală, în situația în care prezintă risc fiscal, în urma selecției efectuată în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here