OpANAF nr. 2727/2015 încadrează în categoria celor ce reglementează (identifică) persoane fizice nerezidente ce obțin venituri din activități dependente din România sau au asigurări de viață semnate cu societăți autorizate din România.

Cu această ocazie sunt reglementate două noi formulare, respectiv:

  • „Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România”, formular 402;
  • „Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”, formular 403

Să analizăm aceste situații:

Persoanele fizice nerezidente în România ce realizează venituri din activități dependente încasate pe teritoriul României sunt în sfera impozitării cu impozitul din România în procent de 16%, conform art. 115 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal. Procedura de impozitare însă este cea aferentă impozitului pe venitul din salarii aplicabilă și pentru rezidenți

Plătitorul de venit are obligația să rețină prin stopaj la sursă impozitul datorat, să îl declare și să îl vireze la buget, depunând declarația 112. Până în ultima zi a lunii februarie din anul următor trebuie depusă declarația informativă (fără număr) cu impozitul/ scutirea de impozit datorat de nerezidenți în România, conform art. 119 din Codul fiscal.

Formularul 402

Noul formular 402 se va depune până în ultima zi a lunii februarie a anului următor de către plătitorii de venituri din activități dependente, fiind particularizat pentru acest impozit pe venit datorat de nerezidenți.

Persoanele pentru care se completează această declaraţie informativă, sunt persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene, care:

  • au realizat venituri din România din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, dar şi din orice alte activităţi dependente;
  • au realizat venituri de la entităţile raportoare din România, în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activităţii de conducere şi administrare (de exemplu administratori, membrii directoratului etc.).

Formularul 403

Formularul 403 se va depune tot până în ultima zi a lunii februarie a anului următor pentru informaţii referitoare la produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României de către asigurator.

Asigurătorii transmit ANAF, prin completarea declaraţiei informative, informaţii necesare realizării schimbului automat de informaţii, cu privire la rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, care au calitatea de asigurat, beneficiar, plătitor de primă, contractant (titular) în cadrul unor poliţe de asigurări de viaţă încheiate pe teritoriul României.

Ambele declarații se depun la organul fiscal la care entitatea raportoare este înregistrată în evidenţa fiscală.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here