Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis un comunicat de presă prin care anunţă că acei contribuabili care nu și-au încasat la timp creanțele comerciale de la instituții ale statului vor fi protejați de executare silită.

Context fiscal

Măsura este luată în contextul în care, prin art.230 din Codul de procedură fiscală, a fost reglementată o procedură specială de executare silită aplicabilă doar contribuabililor care, concomitent cu obligațiile fiscale pe care le au de plătit statului, dețin și creanțe asupra statului, concretizate în sume certe, lichide și exigibile pe care le au de încasat de la instituții sau autorități publice.

Potrivit informării emise, pentru a asigura o bună implementare a acestei noi reguli, ANAF propune aprobarea unui ordin de procedură prin care contribuabilii care nu și-au putut încasa la timp creanțele comerciale de la instituții sau autorități ale statului vor fi protejați de măsurile de executare pe care tot statul, prin administrația fiscală, le putea lua asupra lor cu toate că neplata obligațiilor fiscale ale acestora era determinată tocmai de neîncasarea la termen a acestor creanțe de la alte instituții ale statului.

Noua procedură limitează practic aplicarea executării silite, în limita creanței pe care contribuabilul o are de încasat de la o instituție sau autoritate a statului, la poprirea pe care administrația fiscală o înființează la acea instituție sau autorităte publică debitoare în raport cu contribuabilul.

Astfel, rezultă că, în această situație, fiscul suspendă celelalte măsuri de executare (poprirea conturilor bancare, sechestrarea bunurilor sau poprirea altor terți debitori ai contribuabilului) până la încasarea creanțelor sale de la instituțiile debitoare, asigurându-se astfel o echitate deplină în raportul fiscului cu contribuabilul.

Procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume de la autorități sau instituții publice

Procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice propusă prin proiectul de ordin este compusă din doua capitole, respectiv dispoziţii generale și continuarea/ridicarea măsurilor de executare silită.

Sunt reglementate activităţile ce trebuie efectuate de organele de executare în ceea ce priveşte continuarea măsurilor de executare silită prin poprirea sumelor certe, lichide și exigibile pe care contribuabilii le au de incasat de la autorități sau instituţii publice, ridicarea măsurilor de executare silita instituite asupra acestora după aplicarea masurii popririi sumelor inscrise în atestatul emis de autoritatea sau instituţia publica cât și cele referitoare la măsurile intreprinse in situația depunerii de către debitor a atestatului emis de autoritatea sau institutia publica, ulterior stingerii sumelor pentru care s-a început executarea silită asupra debitorului.

De asemenea, procedura reglementează anumite dispoziţii ce trebuie îndeplinite de către autoritatea sau instituţia publică, inclusiv documentul eliberat de autoritatea sau instituţia publică, denumit în cuprinsul proiectului de act normativ „atestat”, care este emis în vederea aplicării prevederilor art. 230 din Codul de procedură fiscală.

În aplicarea acestei proceduri, s-au prevăzut modelele de formulare utilizate pentru ducerea la îndeplinire a masurilor reglementate de aceasta, respectiv:

  • Cerere privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completările ulterioare;
  • Atestat;
  • Adresă de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice;
  • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice;
  • Inştiinţare privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările si completările ulterioare ;
  • Decizie prin care se ia act de retragerea cererii privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare.

Totodata, în cuprinsul procedurii au fost cuprinse și elementele pe care trebuie sa le cuprindă în mod obligatoriu atestatul emis de autorităţile sau instituţiile publice, document care va fi depus de către contribuabil la organul fiscal central, astfel încât organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală să aplice unitar prevederile legale în vigoare în materie de executare silita în aceste situații speciale.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here