Agenția Națională de Administrare Fiscală va trimite cotribuabililor, gratuit, notificări privind opțiunea de redirecționare a sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii.

Prin OpANAF nr. 1003/2018, în vigoare din 11 aprilie, a fost aprobată Procedura de procesare a formularelor 230 (Formularul 2%), respectiv modelul și conținutul Notificării privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, ce va fi transmisă contribuabililor.

Cine şi când primneşte notificările?

Conform actului normativ, în vederea stabilirii sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, compartimentul de specialitate procesează formularele 230 în termen de 15 de zile de la primirea acestora.

După acest termen, o notificare va fi transmisă contribuabililor în următoarele situaţii:

  • cererea a fost depusă, în format hârtie, prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou, prin poștă/direct la registratura organului fiscal;
  • pentru acelaşi contribuabil au fost depuse mai multe formulare 230.

De reţinut că organul fiscal nu autorizează transferul către entitatea nonprofit/unitatea de cult a sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual înainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la data comunicării notificării. Aşadar, în cazul în care sunt necesare corecturi sau se doreşte infirmarea cererii, aveţi la dispoziţie 30 de zile pentru acest lucru

Ce facem cu această notificare?

În notificare va fi specificat faptul că ați optat pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și/sau din pensii, realizate în anul „X”, pentru susținerea entității nonprofit/unității de cult „Y”, cod de identificare fiscală Z”.

Confirmare. Dacă opțiunea exprimată prin semnarea formularului 230 este corectă, atunci nu sunteți obligat să răspundeți la notificare.

Infirmare. În cazul în care nu ați optat pentru virarea sumei de 2% din impozitul anual în contul entității beneficiare menționate, trebuie să comunicaţi acest fapt, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării.

ATENŢIE! În situația în care nu răspundeți în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, se consideră că opțiunea înregistrată la ANAF vă aparține, urmând să se finalizeze procedura legală.

Corecturi. Dacă în urma verificării modului de completare a formularului 230, au fost identificate erori privind anumite aspecte, acestea vor fi menţionate şi va trebui să vă prezentaţi la sediul unităţii fiscale, în termen de 30 de zile, pentru efectuarea corecturilor.

Documentul va include şi datele de contact (nume, număr de telefon, program de lucru) ale persoanei căreia îi puteţi solicita informaţii suplimentare.

Ai nevoie de Ordinul ANAF nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here