Instrucţiunile de completare ale formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” vor fi modificate, conform unui proiect de ordin publicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Propunerea legislativă urmăreşte modificarea şi completarea Anexei nr. 6 “Instrucţiuni de completare a formularului 100”, la OPANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Mai exact, se referă la declararea dividendelor de virat la bugetul de stat şi local.

Potrivit prevederilor art.1 alin.(4^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligaţia declarării dividendelor de virat la bugetul de stat sau local.

Având în vedere aceste prevederi, prin OPANAF nr. 1950/2012, această obligaţie a fost inclusă în declaraţia 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, ca poziţie distinctă, la rândul 25 “Dividende de virat de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat” din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Fiscul a considerat că, în vederea unei mai bune urmăriri a modului de îndeplinire a obligaţiilor de plată, este necesar ca dividendele de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat să se cuprindă în categoria obligaţiilor care nu se plătesc în contul unic şi se declară în formularul 100.

Vezi proiectul de ordin şi modificările propuse!

Sursa: ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here