Aflat în fază de proiect, ordinul propus vizează modificări în declaraţiile pe formularele 200, 201, 205, 250 şi 251, prin actualizarea reglementărilor din OPANAF nr. 52/2012Proiectul de ordin a fost pus pe site-ul ANAF în data de 22 octombrie.

Schimbările propuse în formularele declarative sunt efectul modificărilor şi completărilor suferite de Codul fiscal în vigoare prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014, Legea nr. 124/2015 şi Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015, ceea ce impune adaptarea corespunzătoare a procedurilor de declarare a veniturilor realizate şi de stabilire a impozitului pe venit pentru anul 2015.

Referatul de prezentare a proiectului de ordin are în vedere trei categorii mari de amendamente aduse la Codul fiscal prin reglementările enumerate, astfel:

  • modificarea regimului fiscal aplicabil în cazul veniturilor realizate din anumite tipuri de jocuri de noroc (stabilirea impozitului pe venit de către organul fiscal, în cazul veniturilor obţinute din jocurile de noroc la distanţă, slot-machine, lozuri, din festivalurile de poker şi introducerea obligaţiei de declarare a veniturilor de către beneficiarii de venit, stabilirea impozitului pe baza unor cote diferenţiate de impunere, în funcţie de tranşele de venit etc.);
  • posibilitatea persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România, de a opta pentru regularizarea impozitului, prin aplicarea tratamentului fiscal prevăzut pentru persoanele rezidente în România;
  • evidenţierea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri etc.

Propunerile iniţiate de ANAF ar urma să se regăsească în noua redactare a OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul oficial nr. 72/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul 200

Modificările la formularul 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România” vizează:

  • eliminarea categoriei de venit din arendă;
  • introducerea categoriei de venit din jocuri de noroc;
  • introducerea opţiunii privind regularizarea impozitului pe venit, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România;
  • introducereaunor informaţii privind veniturile scutite, în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat, precum şi în cazul persoanelor nerezidente, scutite de impozitul pe venit realizat în România, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri.

ATENŢIE! De asemenea, pentru necesităţi de administrare, la nivelul fiecărei surse de venit, din categoria celor prevăzute de Codul fiscal, s-a introdus posibilitatea de opţiune privind virarea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Formularul 201

Modificările la formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate” privesc:

  • introducerea categoriei de venit din jocuri de noroc;
  • introducerea tipului de venit: remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie şi ale cenzorilor, având în vedere tratamentul fiscal aplicabil;
  • eliminarea informaţiilor privind impozitul pe veniturile din salarii, reţinut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfăşurată în străinătate, în conformitate cu dispoziţiile art.1172 din Codul de procedură fiscală.

Formularul 205

În „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, pe formularul 205, se propune modificarea datelor informative referitoare la veniturile plătite persoanelor fizice din jocuri de noroc.

Formularele 250 şi 251

Formularele 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice” şi 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate in străinătate de persoanele fizice”, urmează să fie modificate corespunzător modificărilor propuse pentru declaraţiile de venit.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here