Informațiile privind veniturile brute realizate din salarii obținute pentru creare de programe pentru calculator, pentru cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică, din pensii mai mici decât plafonul de impozitare și din salarii obținute de persoanele fizice cu dizabilități grave sau accentuate vor fi incluse în formularul adeverinţă de venit, potrivit unei informări emise de ANAF.

Adeverința de venit este documentul prin care se atestă veniturile realizate de persoanele fizice, în cursul unui an fiscal, înregistrate în evidența fiscală pe baza declarațiilor depuse de acestea și/sau de către terți.

Fiscul a precizat că, pentru aplicarea unitară, de către organele fiscale, a dispozițiilor legale privind eliberarea adeverinței de venit pentru persoane fizice, precum și pentru creșterea operativității procesului de administrare, a fost propus proiectul de ordin, pentru:

  • aprobarea modelului și conținutului formularelor „Adeverință de venit” și „Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit”;
  • actualizarea și aprobarea procedurii privind completarea formularului ”Adeverință de venit”.

Ce se schimbă?

În cadrul referatului de aprobare a proiectului de ordin, Fiscul a subliniat şi faptul că, deoarece au existat numeroase situații în care au fost solicitate informații mai detaliate privind veniturile realizate, se propune introducerea în conținutul formularului a unor informații suplimentare privind venitul brut realizat.

Astfel, în ceea ce priveşte adeverinţa de venit, în formatul acesteia se adaugă noua coloană „Venit brut (lei)”.

 adeverinta venit2016

În această secţiune se înscrie suma reprezentând venitul brut corespunzător categoriei de venit, declarat de persoana fizică sau de plătitorul de venit, potrivit legii. În situația în care nu există date referitoare la venitul brut, coloana nu se completează.

ANAF a precizat că  se impune adaptarea corespunzătoare a procedurii de eliberare a adeverinței de venit, ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod fiscal, precum și a Codului de procedură fiscală, deşi aceste acte normative se aplică de aproape un an, de la 1 ianuarie 2016.

De reţinut şi faptul că, prin această măsură, va fi abrogat OpANAF nr. 193/2009 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Adeverință de venit” și „Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit” pentru persoane fizice.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here