Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a supus dezbaterii publice un proiect de ordin prin care se reglementează procedura de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale, respectiv formularul 601.

Proiectul de act normativ prevede aprobarea:

– modelului şi conţinutului formularului 601 “Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale”, cod 14.13.04.03 şi formularului Notificare, cod 14.13.07.04. ;

Procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale;

Caracteristicilor de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de mai sus.

* Despre plata contribuţiilor de asigurări sociale

Potrivit Referatului de aprobare a proiectului de act normativ, persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, conform art.296^21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a plăti contribuţiile de asigurări sociale la organul fiscal competent, potrivit legii.

Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

* De ce este necesar acest ordin?

În urma unor modificări legislative recente asupra articolului în cauză (aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013), nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 296^21 alin.(1) lit a) – e)

–  persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii;

– persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;

– persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme.

Astfel, prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, prevederile art. 296^21 alin.(2) din Codul fiscal, referitoare la persoanele care nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 296^21 alin.(1) lit a) – e), în temeiul cărora a fost emis Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1714/2012 prin care a fost aprobată actuala procedură de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare, au fost modificate. 

Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Sursa: ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here