Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a emis un comunicat de presă prin care anunţă actualizarea procedurii de administrare a grupului fiscal unic pentru TVA.  Potrivit acesteia, un grup de persoane impozabile stabilite în România, independente din punct de vedere juridic, dar aflate în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic și organizatoric, poate opta să fie tratat de către ANAF drept grup fiscal unic pentru TVA, chiar dacă persoanele sunt administrate de organe fiscale diferite.  

De ce este necesară actualizarea Procedurii?

Prin Normele metodologice de aplicare a Titlului VII ”Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, a fost eliminată condiția ca din grupul fiscal unic să facă parte doar contribuabili administrați de către același organ fiscal.

Totodată, prin OpANAF nr. 3775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit că organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului grupului fiscal unic, este competent să administreze obligațiile fiscale datorate de toți membrii grupului.

De asemenea, s-au modificat și regulile de întocmire a primului decont de TVA de către membrii grupului fiscal după ieșirea acestora din grup, respectiv la operațiunile care se înscriu în decont.

În acest context, procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, aprobată anterior prin OPANAF nr. 607/2013, trebuie actualizată, astfel că s-a întocmit “Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare”, ce poate fi consultat integral aici.

Proiectul de ordin

În cadrul propunerii emise de ANAF se stabilesc atât Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, cât şi modelul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare:

  • Cerere privind grupul fiscal unic;
  • Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic;
  • Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic;
  • Înștiințare privind schimbarea competenței de administrare, în cazul grupului fiscal unic.

Conform procedurii, persoanele impozabile care optează să fie tratate drept grup fiscal unic trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului (Cerere privind grupul fiscal unic). La aceasta se anexează certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului şi/sau alte documente justificative din care rezultă componenţa asociaților persoanelor impozabile care urmează să formeze grupul fiscal unic, precum şi proporţia de participare a asociaților la constituirea capitalului social. Termenul “asociați” include și acționarii, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererea se soluţionează în termen de 60 de zile de la data primirii documentaţiei complete. De la registratură, cererea însoţită de documentele depuse se repartizează compartimentului de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidenţă specială.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here