20 Martie, 2018

Fiscul a modificat formularele 100 şi 101! Ce se schimbă şi ce trebuie să reţinem din prevederile OpANAF nr. 878/2013?

În Monitorul Oficial nr. 432 din 16.07.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 878/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Actul normativ modifica Ordinul ANAF nr. 1950/2012 privind modelul şi conţinutul unor formulare şi se referă în principal la modificarea declaraţiei anuale de impozit pe profit 101.

La o primă vedere, conţinutul rândurilor declaraţiei 101 sunt aceleaşi. Modificarea constă în faptul că declaraţia permite completarea perioadei pentru care se depune.

formSursa foto: Lege5 Online

Rubrica „perioada” se va completa astfel:

a) Cu perioada ianuarie–iunie, pentru anul 2013, în cazul sediilor permanente care închid perioada impozabilă la 30 iunie, pentru care termenul de depunere pentru perioada ianuarie–iunie 2013 este data de 25 iulie 2013 inclusiv. Aceste sedii permanente nu vor depune formularul 100 pentru impozitul pe profit aferent trimestrului 2/2013.

b) Cu perioada 1 februarie–31 decembrie, pentru anul 2013, pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care au fost obligate, dacă îndeplineau criteriile, să devină plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderii începând cu data de 1 februarie 2013, iar în cursul anului 2013 devin plătitoare de impozit pe profit prin depăşirea plafonului cifrei de afaceri de 65.000 de euro;

c) Cu perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestru şi sfârşitul anului de raportare, pentru contribuabilii micorîntreprinderii care încep în cursul anului să desfăşoare activităţi în domeniul bancar, asigurări, reasigurări, jocuri de noroc, consultanţă şi management, pentru care nu pot avea calitatea de microîntreprindere şi care devin plătitori de impozit pe profit.

Alte prevederi privind închiderea anului 2013 – impozit pe profit pentru societăţile comerciale ce nu sunt bănci.

În anul 2013 sunt valabile următoarele reglementări:

a) Impozitul pe profit se calculează şi se declară trimestrial până pe data de 25 a lunii următoare trimestrului, numai pentru trimestrul I – III din 2013. [art. 34 alin. (1) din Codul fiscal]

b) Pentru trimestrul al IV-lea, aceste societăţi comerciale nu declară şi nu plătesc separat impozit pe profit;

c) Se calculează impozitul pe profit, prin cumulare, pentru întreaga situaţie fiscală a anului 2013, până pe data de 25 Martie 2014, data la care trebuie depusă şi declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2013. [art. 35 alin. (1) din Codul fiscal]

Practic, din punctul de vedere al plăţii şi declarării impozitului pe profit trimestrul al IV-lea, nu există declarat şi achitat distinct, acesta se cuprinde în declaraţia anuală depusă în 25 Martie 2014.

Reamintim că începând cu anul 2013, similar sistemului bancar, aceste societăţi pot opta pentru sistemul plăţilor anticipate în rate egale pentru plata impozitului pe profit. Reţinem că este un drept şi nu o obligaţie. Notificarea pentru opţiune pentru anul 2014 se va depune de persoanele interesate până la data de 31 ianuarie 2014.

În acest caz, impozitul pe profit din anul 2013, declarat în declaraţia anuala 101, se va achita în tranşe egale, actualizat cu indicele de inflaţie pentru anul 2014.

Închidere 2013 – Impozit pe profit asociaţii şi fundaţii

Aceşti contribuabili plătesc impozit pe profit anual prin depunerea declaraţiei 101 până pe data de 25 Februarie 2014.

Desigur, aceşti contribuabili datorează impozit pe profit pentru veniturile ce sunt impozabile cunoscute ca venituri economice, având în vedere cheile de deducere a cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, precum şi scutirea la impozitare pentru anumite tipuri de venit.

Organizaţiile fără scop patrimonial nu plătesc impozit pe profit trimestrial nici în 2013, astfel nu vor opta pentru sistemul plăţilor anticipate.

Cine achită impozitul pe profit tot anual, până pe data de 25 februarie 2014?

Societăţile agricole ce realizează majoritatea veniturilor din cultura cartofolului datorează plata anuală a impozitului pe profit până la data de 25 februarie a anului următor, data la care se depune şi declaraţia anuală de impozit pe profit – 101.

De asemenea, societăţile comerciale cu obiect principal de activitate cultura cerealelor, plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual până la data de 25 februarie (inclusiv) a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, conform art. 34 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal.

Actul normativ aduce şi câteva modificări ale declaraţiei privind obligaţiile la bugetul de stat – formular 100, astfel:

• Se modifică depunerea declaraţiei de la data de 25 a lunii următoare până la termenul prevăzut de lege pentru vărsăminte din profitul net al regiilor autonome şi pentru dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale;

• Obligaţia reprezentând vărsăminte din profitul net al regiilor autonome se declară de către regiile autonome, iar obligaţia reprezentând dividende de virat de către societăţi şi companii naţionale şi societăţi cu capital majoritar de stat se declară de către autorităţile publice locale.

Notă: Ordinul ANAF nr. 878/2013 poate fi consultat integral şi gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco SystemsAtenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Cristian
    decembrie 24 2013

    Buna ziua. Am o firma infiintata in martie 2013. Trecerea de la impozitul pe micro la cel pe profit se face numai daca CA depaseste 65.000€ pana la sfarsitul anului sau se calculeaza proportional considerand ca activitatea a inceput abia din martie? Adica daca incepeam activitatea in noiembrie, trebuia sa fac peste 65.000 in doua luni ca sa trec la impozit pe profit incepand cu 01.01.14?

Scrie un comentariu