În Monitorul Oficial nr. 753/2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“.
Prezentul act normativ se adresează operatorilor economici care livrează energie electrică şi în special operatorilor economici din acest sector de activitate care au calitatea de cumpărător revânzător al energiei electrice.
Prin OG nr. 8/2013 au fost modificate prevederile de la art. 160 din Codul fiscal, conform cărora livrarea de energie electrică către un cumpărător revânzător este supusă măsurii de simplificare a TVA – taxare inversă, când ambii operatori sunt înregistraţi în scopuri de TVA în România.
Noţiunea de cumpărător revânzător este regăsită în legislaţie sub denumirea de „comerciant”.
Pentru a beneficia de taxare inversă, acest comerciant trebuie să aibă activitatea principală cumpărarea şi revânzarea de energie electrică, iar consumul propriu al acestuia de energie este unul neglijabil.
Prin consum neglijabil înţelegem un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie–noiembrie.
Comerciantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

să deţină o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de ANRDE;
să depună la ANAF până pe data de 10 decembrie o declaraţie pe propria răspundere prin care declară că activitatea principală este cumpărarea şi revânzarea de energie electrică şi consumul propriu de energie este neglijabil.

DEPUNEREA FORMULARULUI 089

Actul normativ analizat astăzi adoptă formularul declaraţiei pe propria răspundere 089, precum şi procedura de depunere şi gestionare a declaraţiei.

Descarcă Formularul 089 de AICI (fişier PDF).

Persoanele interesate depun această declaraţie până pe data de 10 decembrie inclusiv, iar formularul este valabil pentru întreg anul următor.

Formularul se completează în două exemplare, citeţ şi corect, completându-se toată rubricaţia declaraţiei.
Declaraţia poate fi depusă numai la registratura ANAF sau se poate transmite prin poştă (nu se depune electronic).
Depunerea ulterior datei de 10 decembrie este considerată contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
Dacă se constată erori în declaraţie, ANAF va notifica în maximum două zile operatorii economici care au avut erori în redactarea declaraţiei.
Până pe data de 31 decembrie, ANAF va crea pe site-ul propriu un Registru al persoanelor care au depus declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea la categoria de comerciant de energie electrică.
Această listă este publică, iar orice persoană interesată poate verifica existenţa unui operator economic în această listă, identificându-l în baza codului de înregistrare în scopuri de TVA.
Reţinem, aşadar, că măsura taxării inverse este obligatorie atât pentru furnizor, cât şi pentru cumpărător, când ambele părţi sunt înregistrate în scopuri de TVA în România, iar cumpărătorul este un comerciant persoană impozabilă care are drept scop vânzarea energiei electrice, iar consumul propriu de energie este neglijabil, respectiv mai mic de 1%.

Pentru consumatorii finali de energie electrică, livrarea acesteia nu se va face cu taxare inversă, ci cu TVA în procent de 24%.

Notă: Prevederile Ordinului ANAF nr. 3713/2013 pot fi consultate integral în Lege5 Online.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here