Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în dezbatere publică proiectul de ordin privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat. Actul aprobă şi formularele aferente acestei proceduri, respectiv cererea de restituire şi decizia de stabilire a impozitului pe venit reţinut la sursă.

Reglementări legale de bază

Conform art. 170 din Codul de procedură fiscală, impozitul pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, se restituie de către plătitor, la cererea contribuabilului depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea.

Totuşi, în situaţia în care plătitorul de venit nu mai există sau se află sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa, restituirea impozitului reţinut în plus de către plătitorul de venit se face de către organul fiscal central.

Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă

Proiectul de ordin stabileşte procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în trei situaţii:

  • când plătitorul de venit există şi nu se află în procedura insolvenței;
  • când plătitorul de venit nu mai există sau se află în procedura insolvenței – contribuabili nerezidenţi;
  • când plătitorul de venit nu mai există sau se află în procedura insolvenței – contribuabili rezidenţi.

Plătitorul de venit există şi nu se află în procedura insolvenței. În situaţia în care plătitorul de venit a reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către plătitorul de venit, la cererea contribuabilului depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.

Sumele restituite de către plătitorul de venit se regularizează de către acesta cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea, sau ulterior în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, prin depunerea unei declaraţii de regularizare/cerere de restituire privind impozitul reţinut la sursă potrivit art. 170 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

În cazul în care plătitorul de venit înregistrează obligaţii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central, restituirea sumei rezultată după regularizarea prevăzută mai sus, denumită în continuare sumă de restituit, se efectuează numai după constatarea compensării potrivit art. 167 din Codul de procedură fiscală.

 În cazul în care suma de restituit plătitorului de venit este mai mică decât obligaţiile fiscale restante ale acestuia, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central, compensarea se efectuează până la concurenţa acestei sume.

Dacă suma de restituit plătitorului de venit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale acestuia, inclusiv amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central, compensarea se efectuează până la concurenţa acestor obligaţii, diferenţa rezultată restituindu-se acestuia.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here