Ministerul Mediului, prin Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, retrage certificatul de atestare a unei firme exploatatoare, dacă au fost constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate realizate de respectiva firmă sau angajaţii acesteia, scrie Agerpres.

Potrivit sursei, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a emis în acest sens un Ordin de Ministru, publicat, 30 martie, în Monitorul Oficial al României.

Certificatele de atestare/reatestare emise se retrag, după caz, de către Comisie în una dintre următoarele situații:

a) desființarea operatorului economic;

b) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în materie de infracțiuni la regimul silvic, prin care instanța a dispus atragerea răspunderii penale a operatorului economic conform dispozițiilor Codului de procedură penală;

c) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de retragere a certificatului de atestare;

d) dacă vreunul dintre documente cuprinde informații false sau neconforme cu documentul original;

e) dacă operatorul economic nu și-a îndeplinit obligația privind revizuirea ca urmare a schimbării condițiilor în baza cărora a fost atestat inițial;

f) dacă operatorul economic nu depune la Comisie documentele clarificatoare prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor care au stat la baza atestării/reatestării/revizuirii, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării în scris a Comisiei;

g) în condițiile existenței unui raport de control, aprobat de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, după caz, prin care se propune retragerea certificatului de atestare pentru operatorii economici ca urmare a încălcării regimului silvic;

h) dacă sunt constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate la care exploatarea s-a realizat de operatorul economic atestat pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase sau de personalul angajat în cadrul acestuia, consemnate într-un raport de control aprobat de conducătorul entității din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea certificatului de atestare;

i) dacă sunt constatate vătămări ale semințișurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau tăieri ilegale în parchete autorizate spre exploatare, a căror valoare depășește de cinci ori prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; sancțiunea se aplică operatorului economic care execută lucrările de exploatare a masei lemnoase, consemnate într-un raport de control aprobat de conducătorul entității din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea certificatului de atestare.”

De asemenea, se aduc clarificări cu privire la data de la care curge aplicarea sancţiunii de retragere a certificatului de atestare/reatestare, respectiv de la data aplicării sancţiunii de comisie sau de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată.

Totodată, Ordinul aduce clarificări cu privire la procedurile, criteriile şi documentele necesare obţinerii certificatului de atestare/reatestare pentru activitatea de exploatare forestieră.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here