Firmele vor putea primi ajutor de stat pentru digitalizare. După publicarea Hotărârii nr. 677/2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare, a fost oficializat şi ordinul care aprobă Schema de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor. 

Potrivit ordinului sunt exceptate de la de la acest ajutor de minimis firmele cu cod CAEN în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor . De asemenea, exceptate sunt firmele care activează in sectoarele pescuitului şi acvaculturii dar şi producţiei primare de produse agricole, preucrării şi comercializării lor.

Nici firmele cu activităţi legate de export şi nici cele achiziţionează vehicule de transport rutier de mărfuri nu sunt eligibile pentru acest ajutor de minimis.

Domeniul de aplicare poate fi consutat AICI.

Valoarea maximă a contractelor de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov este de 10.000.000 euro, iar pentru celelalte 7 regiuni (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru) valoarea maximă a contractelor este de 90.000.000 euro și se împarte pe baza unei pro-rate stabilite pe baza a doi indicatori – populația și suprafața

Printre Condițiile de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis se numără  condiţia de a nu înregistra obligații bugetare nete, de a nu se afla în una dintre situațiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice,

De asemenea trebuie nu fi beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie obiectul cererii de finanțare;

Cheltuieli eligibile:

a)cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente:

b)cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;

c)cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software;

d)cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;

e)cheltuieli aferente achiziționării/închirierii unui nume de domeniu nou;

f)cheltuieli aferente achiziționării/închirierii soluției de semnătură electronică;

g)cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

h)cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitățire de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

i)cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;

j)cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;

k)cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;

l)cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;

m)cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;

n)cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;

o)activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele Programului operațional Competitivitate;

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.

Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here