Guvernul va înființa agenții de intermediere între cererea și oferta de muncă zilieră, care vor pune în legătură beneficiarii de lucrări cu muncitorii zilieri, conform unui proiect aflat pe masa Guvernului. 

Proiectul reglementează funcționarea acestor agenții de intermediere, care vor fi acreditate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București. 

De asemenea, documentul prevede etapele prin care trebuie să treacă firmele pentru acreditare:

–  Criteriile de acreditare

– Procedura de acreditare și notificare, suspendare și retragere a acreditării

– Obligațiile agențiilor de intermediere. 

Art. 16Societăţile acreditate în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre au următoarele obligaţii:

a) să presteze serviciile de intermediere în condiţiile prevăzute de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să trateze clienţii fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, religie, cetăţenie, naţionalitate, rasă, opinie politică, origine socială, origine etnică, statut familial, loc de reşedinţă, sediu şi să respecte principiul egalităţii şanselor;

c) să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor despre clienţi şi să permită accesul acestora la datele personale, precum şi să asigure măsurile necesare în vederea protecţiei datelor beneficiarilor de servicii de intermediere, în conformitate cu legislaţia naţională şi  comunitară în vigoare în materie;

d) să permită accesul personalului cu atribuţii de control al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi al altor instituţii şi organe de control, în vederea exercitării de către aceştia a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea exercitării controlului;

e) să deţină o bază de date privind persoanele fizice, cetățeni români sau străini, ce au capacitate de muncă şi care doresc să desfăşoare activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar de lucrări, persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, contra unei remuneraţii;

f) să informeze agenţia pentru ocuparea forței de muncă județeana, respectiv a municipiului Bucureşti, care a acordat acreditarea sau care a fost notificată după caz, cu privire la schimbările în urma cărora criteriile prevăzute de prezenta hotărâre nu mai sunt îndeplinite, în maximum 10 zile calendaristice de la data producerii acestora;

g) să comunice Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la termenele, cu periodicitatea şi în forma solicitată sau stabilită potrivit prevederilor legale, toate datele şi informaţiile necesare Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru îndeplinirea atribuțiilor sale prevăzute de lege. 

Art. 17(1) Suspendarea acreditării societăţilor prevăzute la art. 3 poate fi dispusă de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea expresă a agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră sau dacă se constată de către personalul cu atribuţii de control din cadrul acestor instituţii, în urma efectuării controlului prin sondaj sau, după caz, a controlului inopinat, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legii.

După adoptarea de către Guvern și publicarea în Monitorul Oficial, ministerul Muncii va publica normele de aplicare pentru această hotărâre.

Ai nevoie de Legea nr. 52/2011? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here