OUG nr. 37/2021 modifică punctual Codul muncii și se adresează doar angajatorilor ce au calitate de microîntreprindere conform definiției date de Legea nr. 346/2004 privind stimularea întreprinderilor mici și mijlocii.

Potrivit acestei legi, o societate este microîntreprindere dacă înregistrează un număr de până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri sau dețin active de până la 2.000.000 euro.

Pentru angajatorii microîntreprindere, angajatorul este scutit de obligația întocmirii fișei postului, iar sarcinile de servicii pot fi comunicate salariatului în mod verbal. Dacă dorește, salariatul poate să solicite și să primească o fișă a postului.

Angajatorii microîntreprinderi sunt scutiți de la obligația întocmirii regulamentului intern.

Pentru salariații mobili, salariații care desfășoară muncă la domiciliu, respectiv salariații microîntreprinderilor sus amintite, angajatorii vor ține evidența orelor de muncă prestate zilnic în condițiile unui acord scris stabilit cu salariații.

Celelalte obligații existente în Codul muncii rămân nemodificate și se aplică și de către angajatorii ce au calitate de microîntreprindere.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here