Ordinul nr. 2595/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală este în vigoare de la 19 octombrie 2022. 

Potrivit ordinului, finanţarea se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi. Suma maximă finanţată pentru instalarea unei staţii de reîncărcare reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi este de:

a) 20.000 lei pentru o staţie de reîncărcare cu o putere de minimum 3,7 kW şi maximum 7,3 kW;

b) 60.000 lei pentru o staţie de reîncărcare cu o putere de minimum 7,4 kW şi maximum 22 kW.

Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 1, după cum urmează:

a) instituţie publică, inclusiv unitatea de învăţământ de stat – maximum 400.000 lei;

b) UAT – municipiul Bucureşti – maximum 10.000.000 lei;

c) subdiviziune a municipiului Bucureşti – maximum 9.000.000 lei;

d) UAT – municipiu de rang I – maximum 5.000.000 lei;

e) UAT – municipiu de rang II – maximum 4.000.000 lei;

f) UAT – oraş – maximum 2.000.000 lei;

g) UAT – comună – maximum 1.000.000 lei;

h) UAT – judeţ – maximum 4.000.000 lei;

i) UAT atestată staţiune turistică de interes naţional, conform anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare – maximum 3.000.000 lei;

j) UAT atestată staţiune turistică de interes local, conform anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare – maximum 2.700.000 lei.

 În cazul solicitanţilor prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. q) pct. 2, respectiv localităţi care nu sunt UAT şi sunt atestate staţiuni turistice, finanţarea se poate acorda după cum urmează:

a) localitate atestată ca staţiune turistică de interes naţional potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare – maximum 3.000.000 lei;

b) localitate atestată ca staţiune turistică de interes local potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare – maximum 2.700.000 lei.

Finanţarea aprobată unui solicitant, în cadrul sesiunii de finanţare, nu poate depăşi valoarea aferentă categoriei din care face parte acesta.

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului instituţiile publice, unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, localităţile care nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, dar sunt atestate ca staţiuni turistice, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

Pentru solicitarea finanţării, cererea de finanţare se depune de către unitatea administrativ-teritorială pe raza teritorială a căreia se regăseşte localitatea atestată staţiune turistică.

Află mai multe despre:

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here