România este în prag de infrigement din cauza condițiilor de practicare a meseriei de medic veterinar, susține Guvernul în expunerea de motive a unui proiect legislativ, care vrea să îndrepte lacunele din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.

Legislația națională prevede ca acționarii farmaciilor și punctelor veterinare pot fi doar medici veterinari, cea ce constituie o restricție în sensul art. 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și o restricție privind libertatea de stabilire, deoarece rezervă exercitarea unei activități doar unei categorii de persoane care îndeplinește condiții prestabilite, care descurajează sau chiar împiedică operatorii economici din alte state membre să vină în statul gazdă”, argumentează Guvernul în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Art. 2, alin. (1) Profesia de medic veterinar se exercită, pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, de către persoane fizice posesoare a unui titlu oficial de calificare în medicina veterinară, după cum urmează:
  • a) Cetățeni ai statului român
  • b) Cetățeni ai unui stat membru UE, Spațiul Economic European, Confederației Elvețiene
  • c)  Străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei
  • d) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1), pct. 3, 6 și 7 din OUG nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre
  • e) Beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele membre.
Pentru a obține titlul oficial de medic veterinar în România, străinii se vor adresa Colegiului Medicilor Veterinari, care va verifica toate actele depuse privind exercitarea profesiei, dar și cunoștințele necesare de limba română.

Art. 2, alin. (4) Colegiul Medicilor Veterinari poate efectua verificarea cunoștințelor de limba română numai după emiterea, conform normelor europene, a cardului profesional european de medic veterinar sau, după caz, numai după recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesie; în aprecierea cunoștințelor de limba română, colegiul ține cont de durata activității care urmează a fi desfășurată.

Alte modificări ale articolelor din Legea privind practicarea meseriei de medic veterinar se referă la eliminarea drepturilor exclusive a medicului veterinar de a elibera și utiliza produse medicinale veterinare, de a utiliza și administra produse biologice, stupefiante și psihotrope și injectabile, precum și interzicerea comercializării lor cu amănuntul.

Proiectul legislativ a fost înregistrat pe 9 octombrie 2017 la Senat, care este prima cameră sesizată.

Ai nevoie de Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here