O reglementare care exista, încă din 2015, dar pe care nimeni nu a luat-o în considerare, a fost repusă în drepturi.

 

Revizuirea a fost făcută prin făcută printr-un act care face parte din primul pachet de acte normative aprobate de guvernul Tudose. Este vorba despre Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2017 care, între altele, modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.

O.U.G. nr. 49/2017 este în vigoare de la 30 iunie 2017, data publicării în Monitorul Oficial nr. 507/2017.

Prin reformularea dispoziţiilor din 2015, se prevede că persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.

Sancțiuni

A fost introdus şi o prevedere sancţionatorie, anume că fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum şi entităţilor fără personalitate juridică aplicarea ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârşită de către persoana din cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale.
Cum spuneam, reglementarea exista, în O. G. nr. 17/2015, sub forma unui articol distinct, propriu al ordonanţei, dar cu un text diferit, pe care îl reproducem mai jos:
Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015
Art. V. 
(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.
(2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către persoanele şi entitățile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here