Ministerul Afacerilor Interne a postat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care aduce noutăţi în lista construcțiilor și amenajărilor ce nu se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu. Astfel, HG nr. 571/2016 este completată și modificată cu aceste articole, referitoare la scutirea penitenciarelor si corturilor de evenimente de avizul privind securitatea la incendii. 

Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 (1) Prin excepție de la prevederile art.1, nu se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu: 

a) construcțiile cu caracter special aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază, indiferent de emitentul autorizației de construire;

b) construcțiile nucleare și cele aferente părții clasice a centralei nucleare;

c) clădirile sau spațiile destinate fabricării, reparării și modernizării produselor de tehnică militară;

d) corturile de evenimente.

(2) Activitățile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute la alin.(1) lit.a) – c) se realizează de autoritățile care gestionează domeniile respective, potrivit reglementărilor specifice.”

Referitor la excepția privind avizele pentru corturile de evenimente, reprezentanții ministerului justifică această măsură prin faptul că aceste amenajări sunt temporare, dar sunt supuse unui proces birocratic de autorizare, iar cerințele sunt similare celor privind construcțiile clasice, cea ce necesită mult timp.

Pentru construcțiile militare sau celor din categoria instituților din domeniul de apărare și ordine publică, inițiatorii susțin că există reguli specifice care se încadrează, oricum, în normele generale privind autorizația la incendii.

În privința clădirilor de importanță excepțională și deosebită, avizele se vor cere doar dacă acestea se încadrează în categoria de suprafață, număr de niveluri și număr de locuri din categoria clădirilor obișnuite, supuse avizării.

În schimb, toate spațiile comerciale din stațiile de metrou, construcții sau tarabe, indiferent de suprafață, vor fi supuse obligatoriu avizării la incendiu. De asemenea, în lista categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu vor mai fi incluse, pe lângă chioşcurile de la metrou, şi centrele sociale pentru copii, bătrâni, persoane cu handicap ori fără adăpost.

La Anexa nr. 1 punctul II, după litera e) se introduc trei noi litere, lit. e1) – e3), cu următorul cuprins:

„Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu

II. Clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de: […]

e1) educație timpurie și învățământ primar, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp;

e2) servicii sociale cu cazare pentru supraveghere, îngrijire sau adăpostire a copiilor, cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp;

e3) servicii sociale cu cazare pentru supraveghere, îngrijire sau adăpostire a bătrânilor și a persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu mai mult de 50 locuri, indiferent de suprafața desfășurată.”

Propunerile, sugestiile sau opiniile persoanelor interesate pot fi transmise MAI în termen de 20 de zile de la data publicării proiectului, 13 noiembrie 2017.

Ai nevoie de HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here